Menu
Your Cart

АЦЦ 200 mg х 10 ефервесцентни таблетки

АЦЦ 200 mg х 10 ефервесцентни таблетки
АЦЦ 200 mg х 10 ефервесцентни таблетки
Безплатната доставка за поръчки над 80лв.

АЦЦ 200 mg х 10 ефервесцентни таблетки
ACC 200 mg x 10 effervescent tablets

1. Какво представлява АЦЦ и за какво се използва

АЦЦ съдържа активното вещество ацетилцистеин и втечнява гъстия секрет в дихателните пътища.

АЦЦ 200 mg ефервесцентни таблетки се използва за втечняване на секрета и облекчаване на кашлицата при бронхити, причинени от простуда при деца над 6 години, юноши и възрастни (цяла таблетка) или деца на възраст от 2 до 5 години (половин таблетка).

2. Какво трябва да знаете» преди да приемете АЦЦ Не приемайте АЦЦ 200 mg ефервесцентни таблетки :

 ако сте алергични към ацетилцистеин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б)

 ако имате тежко обостряне на астма

 ако имате язва на стомаха и червата от дълго време

 ако сте дете на възраст под 2 години

цяла таблетка при деца на възраст от 2 до 5 години.

Предупреждения и предпазни мерки


Говорете с Вашия лекар, преди да приемете АЦЦ, ако имате:

промени на кожата и лигавиците

Много рядко е съобщавано за тежки кожни реакции, като синдром на Стивънс Джонсън и синдром на Лайел, съвпадащи по време с употребата на ацетилцистеин. Aко се появят нови промени по кожата и лигавиците, трябва незабавно да потърсите консултация с лекар, а приемът на ацетилцистеин трябва да се преустанови.

бронхиална астма

Вижте също точка 2, втора подточка в „Не приемайте АЦЦ

анамнеза за язва на стомаха или червата или имате язва в момента Вижте също точка 2, трета подточка в „Не приемайте АЦЦ ”,

свръхчувствителност към хястамини

При тези пациенти трябва да се избягва продължително лечение, тъй като АЦЦ повлиява метаболизма на хистамина и може да предизвика симптоми на непоносимост (напр. главоболие, вазомоторен ринит, сърбеж) не можете да отхрачвате секрета.

Деца

Поради високото съдържание на активно вещество, АЦЦ 200 mg ефервесцентни таблетки не се препоръчват при деца под 2-годишна възраст, както и цяла таблетка от АЦЦ 200 mg ефервесцентни таблетки не се препоръчва при деца под 6-годишна възраст.


Други лекарства и АЦЦ

Информирайте Вашия лекар или фармацевт» ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това се отнася особено за;

средства, облекчаващи кашлицата

Комбинираното приложение на АЦЦ със средства за облекчаване на кашлицата може да предизвика опасна задръжка на секрет поради потиснатия кашличен рефлекс. При такова комбинирано лечение е необходимо особено внимателно диагностициране. Задължително се консултирайте с Вашия лекар, преди да приемете такава комбинация.

 антибиотици

Експериментални изследвания показват намаляване на действието на антибиотиците (тетрациклини, аминогликозиди, пеницилини), дължащо се на ацетилцистеин. Поради съображения за безопасност, антибиотици трябва да се приемат отделно и с интервал от поне 2 часа. Това не се отнася за лекарства с активни вещества цефексим и лоракарбеф. Тези лекарства могат да бъдат приемани по едно и също време с ацетилцистеин.

 активен въглен

 глицерол тринитрат: лекарство, известно като нитроглицерин, използвано за разширяване на кръвоносните съдове. Вашият лекар ще Ви наблюдава за понижено кръвно налягане, което може да бъде сериозно и да бъде придружено от главоболие.

Лабораторни изследвания

Кажете на Вашия лекар, че приемате АЦЦ, ако трябва да Ви се направи някое от следните изследвания, тъй като това лекарство може да повлияе на определянето на:

 салицилати: лекарства, използвани за лечение на болка, възпаление или ревматизъм

кетотела в урината

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.


Бременност

Поради липсата на достатъчно опит от употребата на ацетилцистеин при бременни жени, Вие трябва да използвате АЦЦ по време на бременност само ако Вашия лекар прецени, че приложението му е абсолютно необходимо.


 Кърмене

Няма данни за отделянето на ацетилцистеин в кърмата. Поради това Вие трябва да използвате АЦЦ по време на кърмене само ако Вашия лекар прецени, че приложението му е абсолютно необходимо.


Шофиране и работа с машини


Не е известно АЦЦ да повлиява способността за шофиране и работа с машини.


АЦЦ съдържа следи от сорбитол, лактоза и натрий


Една таблетка съдържа 4,3 mmol (99 mg) натрий. Това трябва да се има предвид при пациенти на диета с контролиран прием на натрий.


3. Как да приемате АЦЦ


Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Препоръчителната доза, освен ако не е предписано друго от Вашия лекар, е:


Възраст Обща дневна доза

Деца на възраст от 2 до 5 години 1/2 ефервесцентна таблетка 2-3 пъти дневно

Деца и юноши на възраст от 6 до 14 години 1 ефервесцентна таблетка 2 пъти дневно

Възрастни и юноши над 14 години 1 ефервесцентна таблетка 2-3 пъти дневно

Начин на приложение


Разтворете ефервесцентната таблетка в чаша вода и изпийте цялото съдържание след хранене. Таблетката може да бъде разделена на две еднакви дози.


Продължителност на лечението


Ако след 4-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.


Ако сте приели повече от необходимата доза АЦЦ


При предозиране може да се появи стомашно-чревно дразнене, като болка в корема, гадене, повръщане, диария.


Досега не са наблюдавани тежки нежелани реакции или симптоми на интоксикация, дори и при предозиране с високи дози. Въпреки това, моля информирайте Вашия лекар, ако подозирате предозиране с АЦЦ.


Ако сте пропуснали да приемете АЦЦ


Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Вземете следващата доза в обичайното време.


Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции


Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете приема на АЦЦ и се консултирайте веднага с лекар, ако се появят признаци на алергична реакция или на сериозна кожна реакция.


Нечести, могат да засегнат до 1 на 100 души

алергични реакции

Много редки, могат да засегнат до 1 на 10 000 души


 тежка алергична реакция, включително шок

сериозни кожни реакции като синдром на Стивънс-Джонсън и токсична епидермална некролиза Други възможни нежелани реакции, които могат да се проявят със следните честоти:

Нечести, могат да засегнат до 1 на 100 души


 главоболие

повишена температура

възпаление на лигавицата в устата

 болка в корема

 гадене, повръщане

 диария

шум или звънене в ушите

 ускорен сърдечен ритъм

 понижено кръвно налягане

сърбеж, образуване на уртики, кожен обрив

 генерализиран обрив

много болезнено тежко подуване на долните слоеве на кожата, предимно по лицето

Редки, могат да засегнат до 1 на 1 000 души


задух

бронхоспазъм - предимно при пациенти със свръхактивна бронхиална система, страдащи от бронхиална астма

 лошо храносмилане

Много редки, могат да засегнат до 1 на 10 000 души


 кръвоизлив

С неизвестна честота, от наличните данни не може да бъде направена оценка


 подуване на тъканите на лицето, причинено от излишък на течности

 понижено слепване на тромбоцитите в кръвта

Съобщаване на нежелани реакции


Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неопнсани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към:


Изпълнителната агенция по лекарствата,


ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София,


тел.: +35928903417,


уебсайт: www.bda.bg.


Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


5. Как да съхранявате АЦЦ


Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковкая и тубата/сашето след „Годен до:” Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Туби: Да се съхранява под 25 °С


Съхранявайте тубата плътно затворена, за да предпазите от влага Camera: Да се съхранява под 30 °С


Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


Какво съдържа АЦЦ


Всяка ефервесцентна таблетка съдържа 200 mg ацетилцистеин.


Помощни вещества: лимонена киселина, безводна, натриев хидрогенкарбонат, натриев карбонат, безводен, манитол, лактоза, безводна, аскорбинова киселина, натриев цитрат, захарин натрий, аромат на къпина “В” (съдържа ванилин, малтодекстрин, глюконолактон, сорбитол, силициев диоксид, колоиден безводен, манитол).


Как изглежда АЦЦ и какво съдържа опаковката


АЦЦ 200 mg ефервесцентни таблетки са бели, кръгли таблетки, без неравности, с делителна черта от едната страна, с аромат на къпини.

Ефервесцентната таблетка може да бъде разделена на две равни дози.

Притежател на разрешението за употреба:

Sandoz, Словения

Производител:

Salutas Pharma, Германия

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър
Тест за сигурност

Доставка


Онлайн аптека „Прополис“ предоставя на своите клиенти възможност за избор на куриерска услуга от два куриера Спиди и Еконт.

Съответно може да се избере един от следните начини за доставка на поръчаните стоки:

  • До адрес, посочен от клиента.
  • До офис на избрана куриерска фирма или автомат.


Срок на доставка:


Доставките се изпълняват както следва:

  • Поръчки, направени в работни дни, се обработват и доставят в рамките на 1-2 работни дни.
  • Поръчки, направени в почивни или празнични дни, се обработват в рамките на първия работен ден и се доставят до 1-2 работни дни. 

 

Забележка:


  1. За пратки до  малки населени места се спазва съответният график за разнос на избрания куриер.
  2. Срокът за доставка може да бъде удължен в случаите на:

         временна липса на продукт,

         обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка,

         лоши метеорологични условия,

         технически проблеми,

         други фактори.


Във всеки един случаи, ние ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.Горещо препоръчваме да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която изпращаме по имейл.

 

 

При възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: aptekapropolis1@gmail.com

Телефон: +359 889 147 240

13.99лв.
без ДДС: 13.99лв.
  • Наличност: 1000
  • Model: ACC 200 mg x 10 effervescent tablets
  • Weight: 0.15kg
  • SKU: 46722
Етикети: ацц , 200 , ефф , тб. , архив ацц , архив
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки'.