Menu
Your Cart

АКУ-ЧЕК АКТИВ тест ленти х50

АКУ-ЧЕК АКТИВ тест ленти х50
АКУ-ЧЕК АКТИВ тест ленти х50
Безплатната доставка за поръчки над 50лв.

АКУ-ЧЕК АКТИВ тест ленти х50

Тест ленти

 • Тест ленти за количествено измерване на кръвната захар в прясна капилярна и антикоагулирана с Li- или HN3- хепарин или ЕДТА венозна кръв, а също и ако кръвта се поставя извън глюкомера - артериална и неонатална кръв.
 • Да се използват само с глюкомери Accu-Chek Active, Accu-Chek Plus или Glucotrend в диапазон на измерване от 10-600 mg/dl (0,6-33,3 mmol/L)
 • Подходящи за самоконтрол

Самоконтролът на кръвната захар Ви осигурява допълнителна ежедневна сигурност, а записването на резултатите във Вашият дневник или бележник помага на лекаря да провери как се поддържа нивото на кръвната Ви захар. Самоконтролът обаче не може да замести редовните посещения при лекаря. Преди да започнете, имайте предвид и това, че самоконтролът изисква, да бъдете съответно обучени от квалифицирано медицинско лице. Вашите ендокринолози ще определят индивидуално целесъобразния диапазон на стойностите на кръвната захар заедно с Вас.


Отделете време да прочетете ръководството за потребителя за Вашия глюкомер Accu-Chek Active,  Accu-Chek Plus или Glucotrend, преди да започнете работа с него. Ръководството за потребителя съдържа цялата необходима информация за извършване на изследване на кръвната захар.


Ако мислите, че резултатите на кръвната захар са твърде ниски или твърде високи, или ако събуждат подозрение, обърнете се към Вашия лекар.


Ако сте пациент на перитонеална диализа, обърнете се към Вашия лекар, преди да измерите  своята кръвна захар. Разтворът за диализа може да доведе до фалшиво завишаване на Вашите резултати. Такива фалшиви резултати могат да доведат до грешно терапевтично решение и оттам до негативни последствия за здравето.


Капачката на контейнера с тест ленти съдържа нетоксичен силикатен сушител. Ако случайно погълнете от него, пийте много вода. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нашия център за помощ и обслужване на клиенти.


Всички неща, които се съдържат в опаковката могат да бъдат изхвърляни заедно с обичайните битовите отпадъци.


Тъй като съдържащите се вещества са в минимални количества, според нормативната уредба на Европейския съюз, те не се смятат за опасни вещества. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нашия център за помощ и обслужване на клиенти.


Тест лентата не съдържа никакви токсични вещества, така че няма опасност, ако докоснете с пръст тестовата зона, когато поставяте кръвта.


Показания

Този продукт е предназначен за проверка на стойностите на кръвната захар при пациенти с диабет, за  самоконтрол на кръвната захар при хора с диабет, в случаи на подозиран диабет и за спешна диагноза.


Съдържание на опаковката

 • 1 контейнер с тест ленти и 1 етикет с цветна диаграма, таблица с концентрации и кодов номер
 • 1 кодиращ чип
 • 1 листовка


За определяне на кръвната захар са необходими още

 •  Глюкомер Accu-Chek Active, Accu-Chek Plus или Glucotrend c ръководство за потребителя
 •  Ланцетно (убождащо) устройство и ланцети


Обем на кръвта и време на измерване Глюкомер Accu-Chek Active:

Глюкомерът изисква 1-2 микролитра  кръв (микролитъ = 1 хилядна от милилитъра) за едно измерване на кръвна захар. Ако количеството на нанесената кръв не е достатъчно, можете да поставите след 5 секунди втора капка кръв. Ако тест лентата е в глюкомера при прилагане на кръвта, времето за измерване е около 5 секунди. Ако тест лентата е извън глюкомера при прилагане на кръвта, времето за измерване е около 10 секунди.


Глюкомери Accu-Chek Plus и Glucotrend:


Глюкомерите изискват поне 2 микролитра кръв за едно измерване на кръвна захар. Времето за измерване е необходимо 10 секунди.


Кодиране

Всяка опаковка тест ленти съдържа кодиращ чип. Този кодиращ чип съдържа информация за тези определени тест ленти, от които се нуждае глюкомерът, за да определи резултата от измерването. Кодиращият чип се отнася само за тези тест ленти. След отваряне на нова опаковка тест ленти, трябва да извадите стария кодиращ чип от глюкомера и да го замените с новия кодиращ чип от новата опаковка. Извадете стария кодиращ чип от глюкомера. Поставете новия кодиращ чип направо и без прилагане на сила в слота за кодиращ чип странично на глюкомера. Трябва да усетите, че кодиращият чип щраква на място. Новият кодиращ чип остава в люкомера, докато не отворите нова опаковка тест ленти.


Винаги сменяйте кодиращия чип, когато отваряте нова опаковка тест ленти. Уверете се, че трицифреният код, напечатан на кодиращия чип, е същият, като кодът, напечатан на етикета на контейнера с тест ленти. Грешен кодиращ чип или код могат да доведат до неверни резултати. Такива фалшиви резултати могат да доведат до грешно терапевтично решение и оттам до негативни последствия за здравето.


Правилно съхраняване и използване на тест лентите

Тест ленти, които са съхранявани при извънредно студени или горещи условия или които са били излагани продължително на висока влажност - пари или кондензирала течност - могат да дадат Iдо неверни резултати. Такива фалшиви резултати могат да доведат до грешно терапевтично решение и оттам до негативни последствия за здравето.

 • Винаги съхранявайте тест лентите в оригиналния им контейнер и дръжте контейнера плътно затворен.
 • Съхранявайте тест лентите при температура между +2 и +30 °С на сухо място далеч от пряка слънчева светлина.
 • Не провеждайте теста на пряка слънчева светлина.
 • Тест лентите са чувствителни към влажност - пари и кондензирала течност. Не изваждайте тест лентите из контейнера с влажни ръце. Винаги затваряйте контейнера с тест ленти плътно с оригиналната капачка веднага след изваждане на тест лента. Капачката на контейнера с тест ленти съдържа хигроскопичен агент, който предпазва тест лентите от влага. Ако в контейнера с тест ленти проникне влага от ръцете ви или ако капачката е оставена не затворена за дълъг период, хигроскопичният агент вече не действа. При транспортиране на тест лентите, винаги ги дръжте в плътно затворения контейнер.
 • Използвайте тест ленти само в срок на годност. Тест ленти, които са с изтекъл срок на годност, могат да     дадат неверни резултати. Срокът на годност е напечатан след символа 62 на опаковката и върху eтикета на контейнера с тест ленти. При правилна работа и съхранение, тест ленти от нов, nеразпечатан контейнер с тест ленти както и тест лентите, които вече са отворени, могат да се ползват до отпечатаната дата на изтичане на срока на годност.
 • Когато извършвате теста, температурата трябва да е между +10 и +40 °С
 • Тест лентите трябва да са достигнали стайна температура, когато тествате кръвната захар Ако съхранявате тест лентите в хладилник, трябва да извадите контейнера от хладилника и да го оставите в затворено положение да престои на стайна температура, докато се затопли. Не вадете тест лентата преди контейнерът да е достигнал стайна температура. Така ще избегнете възникването на кондензация на водни пари вътре в контейнера в резултат от затоплянето.
 • Не поставяйте други обекти като почистващи кърпи или използвани тест ленти в контейнера заедно с неизползваните тест ленти. Това може да направи тест лентите неизползваеми.
 • Можете да изхвърляте тест лентите с битовите си отпадъци.   


Как функционира тестът

На всяка тест лента има тест зона, съдържаща чувствителни химически вещества. Когато в тази област  

бъде поставена кръв, възниква химична реакция (медиаторна реакция на оксидоредуктаза за багрене на глюкоза (пиролохинолин хинон (ПХХ) зависима глюкозодехидрогеназна медиаторна реакция)), водеща до промяна на цвета на тест зоната. Глюкомерът измерва промяната в цвета и преобразува отчетената стойност в резултат за стойност на кръвна захар.   


Проверка на резултата чрез контролното прозорче на тест лентата

Самата тест лента Ви дава възможност де прецените резултата като сравните цветовете и по този начин допълнително да контролирате показания на дисплея резултат. При взимането на терапевтични реше*** трябва да се използват само резултатите, които показва глюкомерът. Сравняването на цветовете служи само като допълнителна проверка на резултата.


Преди измерването

На задната страна на тест лентата се намира кръгло цветно контролно прозорче. Сравнете цвета на това прозорче с цветните точки върху етикета на контейнера с теа лентите. Цветът на контролното прозорче трябва да съвпада с този на върха на цветната скала (0 mg/dL, и mmoi/g. Ако контролното прозорче показва ДРУГ нвят, не бива да използвате повече теа лентата.


След измерването    

Върху етикета на контейнера с теа лентите се намира цветна скала със стойности на кръвната захар в

mg/dL или mmol/L    


Изберете стойността на кръвната захар! която е най-близка до получената от Вас стойноа. Сравнете отново в рамките на 30-60 секунди след нанасяне на капка кръв цвета на контролното прозорче на задната част на теа лентата с цветната скала върху етикета на контейнера с теа ленти.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър

Доставка


Онлайн аптека „Прополис“ предоставя на своите клиенти възможност за избор на куриерска услуга от два куриера Спиди и Еконт.

Съответно може да се избере един от следните начини за доставка на поръчаните стоки:

 • До адрес, посочен от клиента.
 • До офис на избрана куриерска фирма или автомат.


Срок на доставка:


Доставките се изпълняват както следва:

 • Поръчки направени до 15:00 ч. в работни дни се изпълняват и доставят в рамките на следващия работен ден.
 • Поръчки направени след 15:00ч. в работни дни изпълняват и доставят в рамките на до 2 работни дни.
 • Поръчки направени в неработни дни се изпълняват в рамките на първия работен ден и се доставят в рамките на 1 до 2 работни дни.

 

Забележка:


 1. За пратки до  малки населени места се спазва съответният график за разнос на избрания куриер.
 2. Срокът за доставка може да бъде удължен в случаите на:

         временна липса на продукт,

         обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка,

         лоши метеорологични условия,

         технически проблеми,

         други фактори.


Във всеки един случаи, ние ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.Горещо препоръчваме да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която изпращаме по имейл.

 

 

При възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: aptekapropolis1@gmail.com

Телефон: +359 889 147 240

21.99лв.
без ДДС: 21.99лв.
 • Наличност: 1000
 • Model: АКУ-ЧЕК АКТИВ тест ленти х50
 • Weight: 0.15kg
 • SKU: 26797
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки'.