Menu
Your Cart

Биолектра Магнезий 365 mg x 20 ефервесцентни таблетки

Биолектра Магнезий 365 mg x 20 ефервесцентни таблетки
Биолектра Магнезий 365 mg x 20 ефервесцентни таблетки
Безплатната доставка за поръчки над 80лв.

БИОЛЕКТРА МАГНЕЗИЙ ефервесцентни таблетки 365мг x20

Биолектра Магнезий 365 Фортисимум 365 mg ефервесцентни таблетки

Магнезиев карбонат, лек

Магнезиев оксид, лек

Biolectra Magnesium 365 Fortissimum 365 mg effervescent tablets

Magnesium carbonate, light

Magnesium oxide, light

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашата или фармацевт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.


Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Биолектра Магнезий 365 Фортисимум и за какво се използва?

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Биолектра Магнезий 365 Фортисимум?

3. Как да приемате Биолектра Магнезий 365 Фортисимум?

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате Биолектра Магнезий 365 Фортисимум?

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


1. Какво представлява Биолектра Магнезий 365 Фортисимум и за какво се използва?

Биолектра Магнезий 365 Фортисимум е продукт с минерално вещество.

Прилага се при доказан дефицит на магнезий, когато той е причина за нарушения в мускулната дейност (нервно-мускулни нарушения, крампи / спазми на подбедрицата).


2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Биолектра Магнезий 365 Фортисимум?

Не приемайте Биолектра Магнезий 365 Фортисимум:

 • ако сте свръхчувствителни (алергични) към магнезиев оксид, магнезиев карбонат или към някоя от останалите съставки на Биолектра Магнезий 365 Фортисимум (изброени в т.6);
 • при нарушения в бъбречната дейност;
 • при нарушения на проводимостта на възбуда на сърцето (AV-блок от по-висока степен), водещи до твърде бавен сърдечен пулс (брадикардия);
 • при миастения гравис (рядко срещано мускулно заболяване);
 • при хронични инфекции на пикочните пътища с бактерии, активиращи отделяне на пикочна киселина;
 • при силна дехидратация (загуба на течност);
 • при метаболитна алкалоза (нарушение в киселинно-алкалните нива);
 • при определени пикочно-каменни болести (калциево-магнезиеви-амониов сулфатни камъни).

Моля говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Биолектра Магнезий 365 Фортисимум в следните случаи:

 • при хипермагнезиемия (пренасищане с магнезий);
 • хиперкалиемия (пренасищане с калий).


Други лекарства и Биолектра Магнезий 365 Фортисимум

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарствени продукти, дори когато те се отпускат без лекарско предписание.

При едновременен прием с продукти с желязо, натриев флуорид или тетрациклин може да бъде нарушено усвояването на желязо, натриев флуорид, тетрациклини (група антибиотици) и магнезий. В тези случаи трябва да спазвате интервали от 3-4 часа между приема на Биолектра Магнезий 365 Фортисимум и приема на продукти с желязо, натриев флуорид, или орално приетите тетрациклини.

При едновременен прием на продукти, съдържащи алуминий (напр. продукти против стомашни киселини) може да се повиши резорбцията на алуминия в организма.


Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Няма причини за притеснение за приемането на Биолектра Магнезий 365 Фортисимум по време на бременност и кърмене.


Шофиране и работа с машини

Няма данни Биолектра Магнезий 365 Фортисимум да оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.


Биолектра Магнезий 365 Фортисимум съдържа натриеви и калиеви съединения.

Една ефервесцентна таблетка съдържа 4,65 mmol (107 mg) натрий. Имайте предвид това, ако трябва да спазвате диета с ограничение на трапезната сол.

Една ефервесцентна таблетка съдържа 2,51 mmol (98 mg) калий. Имайте предвид това ако страдате от ограничена функция на бъбреците или трябва да спазвате диета с контрол и ограничение на калий.    


3. Как да приемате Биолектра Магнезий 365 Фортисимум?

Приемайте Биолектра Магнезий 365 Фортисимум винаги точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте напълно сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Препоръчителната доза е:

Подрастващи и възрастни: 1-2 пъти дневно по 1 ефервесцентна таблетка.

При състояния на тежък недостиг или липса на магнезий дозите Биолектра Магнезий 365 Фортисимум могат да бъдат увеличени под лекарски контрол и при наблюдение на електролитните показатели.

Дозировката на Биолектра Магнезий 365 Фортисимум зависи от степента на недостиг на магнезий. Средната дневна доза е 1-2 ефервесцентни таблетки (365 - 730 mg магнезиеви йони - 15-30 mmol).

Разтворете една ефервесцентна таблетка в една чаша питейна вода и я изпийте цялата.

Продължителността на лечението зависи от степента на недостиг на магнезий в организма. Продължителното високо дозирано приемане на магнезий трябва да се извършва под лекарски контрол.


Ако сте приели повече от необходимата доза Биолектра Магнезий 365 Фортисимум

При нормална функция на бъбреците, не е необходимо да се вземат специални предпазни мерки.


Ако сте забравили да приемете Биолектра Магнезий 365 Фортисимум:

Ако сте пропуснали един прием на продукта, не вземайте двойно количество.


Ако сте спрели приема на Биолектра Магнезий 365 Фортисимум:

Прекъсването или преждевременното прекратяване на приема на продукта е безопасно и не оказва влияние.


Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


Данните за честота на проявите на нежелани реакции са групирани в следните категории:

 • Много чести: повече от 1 лекуван на 10 души;
 • Чести: 1 до 10 на 100;
 • Нечести: 1 до 10 на 1000;
 • Редки: 1 до 10 на 10 000;
 • Много редки: по-малко от 1 на 10 000;
 • Неизвестни: на базата на наличните данни не може да се направи оценка.

При по-високо дозиране може да се стигне до мека дефекация, която обаче не е опасна и се преодолява чрез намаляване на дозите.

При високи дози на прием и по-продължителна употреба на Биолектра Магнезий 365 Фортисимум може да се появят симптоми на умора. В такъв случай въз основа на клинични и химични методи на изследвания, лекарят трябва да реши дали има показание за по-нататъшно прилагане на магнезий.


Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. "Дамян Груев" № 8,

1303 София,

Тел.: +35 928903417,

уебсайт: www.bda.bg.


Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


5. Как да съхранявате Биолектра Магнезий 365 Фортисимум?

Съхранявайте тубата плътно затворена, на сухо място при температура под 25°С. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан на опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Биолектра Магнезий 365 Фортисимум:

Една ефервесцентна таблетка съдържа:

Активни вещества: лек алкален магнезиев карбонат 670 mg и лек магнезиев оксид 342 mg, общо съответно 365 mg магнезиеви йони.

Другите съставки са: Лимонова киселина, калиев хидроген-карбонат, натриев хидроген-карбонат, натриев карбонат, захарин-натрий, натриев цикламат, натриев хлорид, аромат.

Не съдържа глутен.

Не съдържа лактоза.


Как изглежда Биолектра Магнезий 365 Фортисимум и какво съдържа опаковката:

Кръгли бели ефервесцентни таблетки с вдлъбнат релефен надпис HERMES от едната страна.

Биолектра Магнезий 365 Фортисимум се предлага в опаковки от по 20 и 40 ефервесцентни таблетки.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Ведра Интернешънъл АД, България.

Производител:

Hermes Arzneimittel GmbH, Германия.

Дата на последно преразглеждане на опаковката: Октомври 2014 г.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър
Тест за сигурност

Доставка


Онлайн аптека „Прополис“ предоставя на своите клиенти възможност за избор на куриерска услуга от два куриера Спиди и Еконт.

Съответно може да се избере един от следните начини за доставка на поръчаните стоки:

 • До адрес, посочен от клиента.
 • До офис на избрана куриерска фирма или автомат.


Срок на доставка:


Доставките се изпълняват както следва:

 • Поръчки, направени в работни дни, се обработват и доставят в рамките на 1-2 работни дни.
 • Поръчки, направени в почивни или празнични дни, се обработват в рамките на първия работен ден и се доставят до 1-2 работни дни. 

 

Забележка:


 1. За пратки до  малки населени места се спазва съответният график за разнос на избрания куриер.
 2. Срокът за доставка може да бъде удължен в случаите на:

         временна липса на продукт,

         обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка,

         лоши метеорологични условия,

         технически проблеми,

         други фактори.


Във всеки един случаи, ние ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.Горещо препоръчваме да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която изпращаме по имейл.

 

 

При възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: aptekapropolis1@gmail.com

Телефон: +359 889 147 240

26.99лв.
без ДДС: 26.99лв.
 • Наличност: 1000
 • Model: Biolectra Magnesium Fortissimum 365 mg x 20 effervescent tablets
 • Weight: 0.15kg
 • SKU: 36572
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки'.