Menu
Your Cart

Синупрет сироп х 100 ml

Синупрет сироп х 100 ml
Синупрет сироп х 100 ml
Безплатната доставка за поръчки над 50лв.

СИНУПРЕТ сироп 100 мл. 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани лекарствени реакции неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Ако след 7-14 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.


Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Синупрет сироп и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемате Синупрет сироп

3. Как да приемате Синупрет сироп

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате Синупрет сироп

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.


1. Какво представлява Синупрет сироп и за какво се използва


Синупрет сироп е растителен продукт за лечение на остри и хронични възпаления на околоносните кухини и дихателния тракт и се използва като допълнително средство към антибиотичната терапия на подобни състояния.


2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Синупрет сироп


Не приемайте Синупрет сироп:


Ако сте алергични към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, ако симптомите продължат за период по-дълъг от 7 - 14 дни, състоянието Ви се влошава или симптомите се появяват периодично отново и/или ако имате повишена температура, кървене от носа, силна болка, гнойни секрети от носа, влошаване на зрението или изтръпване на лицето, защото тези симптоми или реакции по принцип са считани за сериозни показания на всякакви форми на риносинуит, които изискват преглед от медицински специалист и спешно медицинско лечение.

При пациенти с установен гастрит и при пациенти с чувствителен стомах е необходимо особено внимание при приемането на това лекарство. Препоръчително е да вземате Синупрет сироп след хранене и с чаша вода.


Деца:

Употребата от деца на възраст под 2 години не е препоръчително поради липсата на достатъчно информация.


Други лекарства и Синупрет сироп

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Няма известни взаимодействия с други лекарства до настоящия момент.


Синупрет сироп с храна, напитки и алкохол

Неприложимо.


Бременност, кърмене и фертилитет

Поради съображения за безопасност Синупрет сироп трябва да се използва по време на бременност само след точна преценка на рисковете и ползите, извършена от наблюдаващия лекар.

Не е известно дали активните вещества на Синупрет сироп се отделят в кърмата. Синупрет сироп трябва да се използва по време на кърмене само след точна преценка на рисковете и ползите, извършена от наблюдаващия лекар.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се е Вашия лекар или фармацевт, преди употребата на това лекарство.


Шофиране и работа с машини

Не са необходими специални предпазни мерки.


Синупрет сироп съдържа 8 об.% алкохол, или 0,44 g алкохол на 7,0 ml, равностойни на 11 ml бира или на 4 ml вино. Алкохолното съдържание може да бъде вредно за страдащите от алкохолизъм. Това следва да се вземе под внимание при бременни или кърмещи жени, деца, приемащи по-големи от предписаните дози, и високорискови групи, като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

Този лекарствен продукт съдържа малтитол разтвор. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, говорете с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

В 7,0 ml се съдържат 5,5 g малтитол разтвор, съответстващ на приблизително 0,35 въглехидратни обменни единици (ВОЕ). Имайте това предвид, ако сте на диета за диабетици. Калорийната стойност е 2,3 kcal/g малтитол разтвор.

Малтитоловият разтвор може да има лек разхлабителен ефект.


3. Как да приемате Синупрет сироп


Винаги приемайте това лекарство точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия или фармацевт.


Ако не е предписано друго от Вашия лекар, обикновената дозировка е:


Възраст Единична доза Обща дневна доза

Деца на възраст до 2 години Неприложимо -

Деца на възраст от 2 до 5 години 2,1 ml. = 2,5 g 6,3 ml. - 7,5 g (3 пъти no 2,5 ml)

Деца на възраст от 6 до 11 години 3,5 ml. = 4,2 g 10,5 ml. - 12,6 g (3 пъти no 3,5 ml)

Младежи на възраст 12 и повече години и възрастни 7,0 ml. = 8,4 g 21,0 ml. = 25,2 g (3 пъти no 7,0 ml)

Начин на употреба:

Приемайте Синупрет сироп като използвате приложената мерителна чашка 3 пъти на ден (сутрин, обед, вечер) неразреден или с малко вода. Ако е необходимо поглъщане с течност (различна от алкохол), се препоръчва чаша вода, която може да се изпие след това. Синупрет сироп може да бъде приеман с храна, с напитки или между храненията. Ако имате чувствителен стомах, най-добре вземайте Синупрет сироп след хранене.


Разклатете преди употреба!


Продължителност на употреба:

Ако не е предписано друго, продължителността на приемане е от 7 до 14 дни. В случай, че нямате подобрение в рамките на този срок, моля, консултирайте се с Вашия лекар.


Ако сте приели повече от необходимата доза Синупрет сироп:

Ако сте приели повече от необходимата доза Синупрет сироп, моля уведомете Вашия лекар. Той може да вземе решение за необходимите мерки, които следва да се предприемат. Възможно е нежеланите реакции, описани по-долу, да бъдат по-интензивни.


Ако сте пропуснали да приемете Синупрет сироп

Ако сте приели твърде малко Синупрет сироп или сте забравили да приемете Синупрет сироп, не вземайте двойна доза следващия път, а продължете да го използвате по начина, предписан Ви от Вашия лекар или както е описано в тази листовка.


Ако сте спрели приема на Синупрет сироп

Прекъсването на приема на Синупрет сироп обикновено е безвредно.


Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции


Като всички лекарства това лекарство може да причини нежелани лекарствени реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Стомашно-чревни оплаквания (като стомашна болка, гадене) са нечести (може да засегнат до 1 от 100 човека).

Реакции на свръхчувствителност на кожата (като обрив, зачервяване, сърбеж) са нечести (може да засегнат до 1 от 100 човека).

Тежки алергични реакции (като подуване на устните, езика и гърлото и/или ларинкса със стесняване на въздушните пътища (ангиоедем), задух, подуване на лицето, също може да се появят. Те са с неизвестна честота (честотата не може да се установи от наличната информация).

При първите признаци на реакция на свръхчувствителност Синупрет Сироп не бива да бъде приеман отново.

Ако се появи нежелана реакция, приемът на лекарството трябва да се прекрати и трябва да се говори с лекар. Лекарят може да определи тежестта и дали е необходимо някакво действие.


Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всякакви възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:


Изпълнителна агенция по лекарствата,

ул. „Дамян Груев” №8,

1303, София,

телефон +35 928 903 417,

уебсайт www.bda.bg.


Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


5. Как да съхранявате Синупрет сироп


Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Съхранявайте бутилката във външната картонена опаковка, за да я предпазите от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Синупрет сироп след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и бутилката (етикета). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


Информация относно срока на годност след отварянето:

Синупрет сироп може да бъде Съхраняван за срок от 6 месеца след отварянето.


Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Съдържание на опаковката и друга информация


Какво съдържа Синупрет сироп:

100 g сироп съдържат: 10 g екстракт (1:11) от корен на тинтява (Gentianae radix), иглика, цвят с чашка (Primulae flos calycibus), стрък на върбинка, (Verbenae herba), стрък на киселец (Rumicis herba), цвят на черен бъз (Sambuei flos) (1:3:3:3:3), (екстрахиращ агент - етанол 59 % о/о).

Съдържа 8 % (о/о) алкохол.


Другите помощни вещества са: Малтитол разтвор, аромат на череша, пречистена вода.


Как изглежда Синупрет сироп и какво съдържа опаковката:

Синупрет сироп е наличен в опаковка, съдържаща бутилка с тясно гърло от натриево-калциево-силикатно стъкло от 100 ml (N1) сироп за перорално приложение, заедно с естествено оцветена мерителна чаша от полипропилен.

Синупрет сироп е светлокафяв, бистър, гъст сироп.


Може да се появи леко помътняване или утайка по време на съхранение, която не влияе върху действието на лекарството.


Притежател на разрешението за употреба и производител

BIONORICA SE, Германия.


За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба в България:


„Бионорика България” ЕООД,

1113 София, ул. „Николай Островски” №5,

Тел.: +359 885 189691.


Дата на последно преразглеждане на листовката: 01 / 2018 г.


Още за СИНУПРЕТ сироп 100 мл. BIONORICA (SINUPRET syrup 100 ml. BIONORICA), цена и информация от Framar.bg: https://apteka.framar.bg/30069085/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF-100-%D0%BC%D0%BB-bionorica

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър

Доставка


Онлайн аптека „Прополис“ предоставя на своите клиенти възможност за избор на куриерска услуга от два куриера Спиди и Еконт.

Съответно може да се избере един от следните начини за доставка на поръчаните стоки:

 • До адрес, посочен от клиента.
 • До офис на избрана куриерска фирма или автомат.


Срок на доставка:


Доставките се изпълняват както следва:

 • Поръчки направени до 15:00 ч. в работни дни се изпълняват и доставят в рамките на следващия работен ден.
 • Поръчки направени след 15:00ч. в работни дни изпълняват и доставят в рамките на до 2 работни дни.
 • Поръчки направени в неработни дни се изпълняват в рамките на първия работен ден и се доставят в рамките на 1 до 2 работни дни.

 

Забележка:


 1. За пратки до  малки населени места се спазва съответният график за разнос на избрания куриер.
 2. Срокът за доставка може да бъде удължен в случаите на:

         временна липса на продукт,

         обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка,

         лоши метеорологични условия,

         технически проблеми,

         други фактори.


Във всеки един случаи, ние ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.Горещо препоръчваме да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която изпращаме по имейл.

 

 

При възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: aptekapropolis1@gmail.com

Телефон: +359 889 147 240

15.39лв.
без ДДС: 15.39лв.
 • Наличност: 10000
 • Model: Синупрет сироп х 100 ml
 • Weight: 0.15kg
 • SKU: 28363
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки'.