Menu
Your Cart

Есенциале макс 600 mg х 30 капсули

Есенциале макс 600 mg х 30 капсули
Есенциале макс 600 mg х 30 капсули
Безплатната доставка за поръчки над 50лв.

ЕСЕНЦИАЛЕ МАКС капсули 600мг х30

Есенциале Макс 600 mg твърди капсули

Фосфолипиди от соеви зърна

Essentiale МАХ 600 mg capsules, hard

Phospholipids from soya beans


Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.


Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Есенциале Макс и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Есенциале Макс

3. Как да приемате Есенциале Макс

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате Есенциале Макс

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


1. Какво представлява Есенциале Макс и за какво се използва

Вашето лекарство за лечение на черния дроб се нарича Есенциале Макс.

Всяка капсула съдържа 600 mg фосфолипиди от соеви зърна.

Есенциале Макс снабдява болния черен дроб с готови, основни за черния дроб (есенциапни) фосфолипиди във високи дози.

Есенциалните фосфолипиди, които се съдържат в това лекарство съответстват по химическа структура и действие на фосфолипидите, произвеждани в черния дроб на човешкото тяло. Внесени с лекарството те се вграждат в мембраните на чернодробните клетки и през тях преминават в жлъчката. Така Есенциале Макс капсули по физиологичен път нормализират нарушената чернодробна функция и активността на ензимите му, стабилизират чернодробните мембрани, което спомага за регенериране на чернодробната тъкан.

Повлияват нарушения липиден метаболизъм по пътя на улесняване на липидния транспорт. Стабилизира жлъчния сок.


За какво се използва

Есенциале Макс е растителен лекарствен продукт прилаган при чернодробни заболявания. Използва се за подобряване на субективни оплаквания като липса на апетит, чувство за тежест в дясното подребрие, в следствие на токсични или/ хранителни увреждания на черния дроб и хепатит.

В случай, че симптомите не се повлияват от лечението, трябва да се потърси лекарска помощ.


2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Есенциале Макс

Не приемайте Есенциале Макс ако:

 • сте алергични към фосфолипиди от соеви зърна, фъстъци или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).


Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Есенциале Макс.

 • Лечението с този лекарствен продукт не замества избягването на токсични агенти, предизвикващи увреждане на черния дроб (например алкохол).
 • Да не се прилага при деца под 12 години.
 • Поради наличието на соево масло, този лекарствен продукт може да провокира тежки алергични реакции.

Ако имате хронично възпаление на черния дроб (хепатит), поддържащо лечение с този лекарствен продукт е оправдано само ако забележите подобрение на Вашите симптоми. Ако Вашите симптоми се влошат или ако се появят други неясни симптоми, трябва да се консултирате с лекар.


Деца и юноши

Няма проучвания за употребата на Есенциале Макс при деца на възраст под 12 години. Следователно, не трябва да се използва при деца на възраст под 12 години.


Други лекарства и Есенциале Макс

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не може да се изключи взаимодействие между Есенциале Макс и лекарствата, които потискат кръвосъсирването. Може да е необходимо да коригирате дозата на това лекарство. Ако взимате Есенциале Макс по същото време с лекарството, което потиска кръвосъсирването, трябва да информирате Вашия лекар.


Есенциале Макс с храна, напитки и алкохол

Есенциале Макс се приема по време на хранене, като капсулата трябва да се поглъща цяла, без да се дъвче, с достатъчно течност (чаша вода).

Лечението с този лекарствен продукт не замества избягването на токсични агенти, предизвикващи увреждане на черния дроб (например алкохол).


Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Продуктите от соеви зърна са широко употребявани като храни при хората и досега няма данни които да предполагат някакъв риск по време на бременност и кърмене. Резултатите от проучванията са недостатъчни.

Поради тази причина употребата на този лекарствен продукт не се препоръчва по време на бременност и кърмене.


Шофиране и работа с машини

Няма данни за влияние на Есенциале Макс върху способността за шофиране и работа с машини.


Есенциале Макс съдържа рициново масло, което може да причини стомашно разстройство и диария.

Есенциале Макс съдържа и соево масло. Ако сте алергични към фъстъци или соя, не използвайте този продукт.


3. Как да приемате Есенциале Макс

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възраст и/или телесно тегло
Единична доза
Максимална дневна доза
При деца над 12 години (около 43 kg), юноши и възрастни.
1 твърда капсула (600 mg фосфолипиди от соеви зърна)
3 пъти дневно по 1 твърда капсула (1800 mg фосфолипиди от соеви зърна)


Продължителността на лечението зависи от ефекта върху субективните оплаквания. Есенциале Макс може да се използва до 3 месеца без прекъсване.

В случай, че симптомите не се повлияват от лечението, трябва да се потърси лекарска помощ.

Капсулите да се приемат без да се дъвчат, по време на хранене и с достатъчно течност (чаша вода).


Употреба при деца и юноши

Това лекарство е предназначено за употреба при възрастни и деца над 12 години.

Тъй като информацията за приложение при деца е недостатъчна, Есенциале Макс не трябва да се прилага при деца под 12 години.


Ако сте приели повече от необходимата доза Есенциале Макс

Няма съобщения за случаи на предозиране.

Ако сте приели повече от необходимата доза е възможно нежеланите реакции, описани в т. 4 да се проявят с по-гол ям интензитет. Ако това се случи, уведомете Вашия лекар и той ще прецени какви мерки е необходимо да се предприемат.

Ако сте пропуснали да приемете Есенциале Макс

Приемайте Есенциале Макс както е препоръчано в т. З,

Ако цял ден не сте приемали капсула, то продължете приема на следващия ден с редовни дози.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Есенциале Макс може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

За оценка на всяка нежелана лекарствена реакция са взети предвид следните честоти:

 • много чести (засягат 1 или повече на всеки 10 пациенти);
 • чести (засягат 1 или повече на всеки 100, но по-малко от 1 на всеки 10 пациенти);
 • нечести (засягат 1 или повече на всеки 1 000, но по-малко от 1 на всеки 100 пациенти);
 • редки (засягат 1 или повече на всеки 10 000, но по-малко от I на всеки 1 000 пациенти);
 • много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти);
 • с неизвестна (честотата не може да бъде определена от наличните данни).


Стомашни-чревни нарушения:

 • С неизвестна честота: гастро-интестинални смущения като стомашна болка, меки изпражнения и диария.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

 • С неизвестна честота: алергични реакции, като екзантем (кожен обрив), уртикария (копривна треска) и сърбеж.

Ако получите някоя от посочените нежелани реакции, особено алергични реакции, спрете приема на Есенциале Макс и уведомете Вашия лекар. Той ще прецени тежестта на нежеланата реакции и какви мерки е необходимо до бъдат предприети.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


5. Как да съхранявате Есенциале Макс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Есенциале Макс след срока на годност, отбелязан върху опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 25°С в оригиналната опаковка.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Есенциале Макс

 • Активното вещество е: Фосфолипидн от соеви зърна, съдържащи 76% (3- sn фосфатидил) холин - 600 mg.
 • Другите съставки са: твърда мас Витепсол W35; соево масло; рициново масло, хидрогенирано; твърда мас Витепсол S55, етанол 96 %; етил ванилин; 4-метоксиацетофенон, желатин, титанов диоксид (Н171), железен оксид, черен(Е172); железен оксид, жълт (Е 172); железен оксид,червен (Е172); натриев лаурилсулфат; мастило.


Как изглежда Есенцнале Макс и какво съдържа опаковката

Капсули съдържащи кафява пастообразна маса.

Есенциале Макс се предлага в PVC/PVDC/алуминиеви блистери х 30 или 42 капсули или в бутилка от прозрачно стъкло (тип III) х 30 капсули.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба

САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, България.

Производител

A.Nattermann & Cie GmbH, Германия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Октомври 2018 г.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър

Доставка


Онлайн аптека „Прополис“ предоставя на своите клиенти възможност за избор на куриерска услуга от два куриера Спиди и Еконт.

Съответно може да се избере един от следните начини за доставка на поръчаните стоки:

 • До адрес, посочен от клиента.
 • До офис на избрана куриерска фирма или автомат.


Срок на доставка:


Доставките се изпълняват както следва:

 • Поръчки направени до 15:00 ч. в работни дни се изпълняват и доставят в рамките на следващия работен ден.
 • Поръчки направени след 15:00ч. в работни дни изпълняват и доставят в рамките на до 2 работни дни.
 • Поръчки направени в неработни дни се изпълняват в рамките на първия работен ден и се доставят в рамките на 1 до 2 работни дни.

 

Забележка:


 1. За пратки до  малки населени места се спазва съответният график за разнос на избрания куриер.
 2. Срокът за доставка може да бъде удължен в случаите на:

         временна липса на продукт,

         обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка,

         лоши метеорологични условия,

         технически проблеми,

         други фактори.


Във всеки един случаи, ние ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.Горещо препоръчваме да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която изпращаме по имейл.

 

 

При възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: aptekapropolis1@gmail.com

Телефон: +359 889 147 240

26.99лв.
без ДДС: 26.99лв.
 • Наличност: 1000
 • Model: Есенциале макс 600 mg х 30 капсули
 • Weight: 0.15kg
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки'.