Menu
Your Cart

Йодасепт унгвент х 90 g

Йодасепт унгвент х 90 g
Йодасепт унгвент х 90 g
Безплатната доставка за поръчки над 50лв.

1. Какво представлява Йодасепт и за какво се използва


Йодасепт маз съдържа лекарственото вещество повидон-йод, който е локален антисептик, активен срещу голям брой бактерии, вируси и гъбички. Унищожава и образуващите спори видове, които са устойчиви на действието на антибиотици и сулфонамиди.


Йодасепт маз има продължително действие, дължащо се на бавното отделяне на йода от комплекса. Той ускорява локалните разградни процеси, особено във възпалените тъкани и способствува за изчистване на мъртвите материи. При умерена дозировка стимулира локалните възстановителни процеси и образуването на нова тъкан.


Поради широкия си спектър на действие не е необходимо предварително да се определя вида и щама на причинителя на инфекцията.


Йодасепт се прилага за:


 Лечение на инфектирани рани, язви при разширени вени и нарушения в кръвоснабдяването, вкл. декубитуси (рани в резултат на продължително залежаване);

 Изгаряния на кожата;

 Постоперативни рани;

 Дезинфекция на рани при оказване на първа помощ;

 Дезинфекция на кожата около местата на въвеждане на катетри, дренажи, сонди

 Гнойни кожни обриви (пиодермии);

Кожни заболявания, причинени от бактерии и гъбички или вторични инфекции със същите причинители;

 Повърхностни кожни заболявания (дерматози).

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Йодасепт


Не използвайте Йодасепт:


 ако сте алергични към йод или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

 ако страдате от хипертиреоидизъм (повишена функция на щитовидната жлеза);

 ако имате аденом на щитовидната жлеза;

ако имате т.нар. херпетиформен дерматит;

 ако сте бременна или кърмите.

Йодасепт не трябва да се използва преди, по време и след терапия с радиоактивен йод (до пълно оздравяване), както и при деца до 6-месечна възраст.


Предупреждения и предпазни мерки


Поради опасност от изгаряне с живачен йодид, повидон-йод не бива да се прилага едновременно или последователно с живачни производни.


При нарушена функция на щитовидната жлеза, повидон-йод трябва да се прилага само след консултация с лекар. Повидон-йод може да понижи усвояването на йод от щитовидната жлеза. Това може да опорочи изследванията на щитовидната жлеза (сцинтиграфия, определяне на белтъчно свързан йод, изследване с радиоактивен йод), и да направи невъзможна терапията с радиоактивен йод. В рамките на 1-2 седмици след проведено лечение с йод повидон не трябва да се провежда сцинтиграфия.


При продължително приложение върху обширни повърхности, особено при изгаряния, или при пациенти със заболяване на щитовидната жлеза, или новородени и деца до 6 месеца, препоръчително е да се изследва функцията на щитовидната жлеза.


Необходимо е повишено внимание при дълготрайно приложение върху увредена кожа при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност.


Поради окислителния ефект на повидон-йод, при някои диагностични изследвания могат да се получат фалшиво положителни резултати (напр. при определянето на хемоглобин или кръвна захар с толуидин или обменна смола).


При локално предозиране на повидон-йод, отделеният йод може да причини кожни ерозии, некрози и дерматити.


При прилагане върху обширни изгаряния е възможно много голямо количество йод да постъпи в кръвообращението и организма, в резултат на което могат да се наблюдават някои общи ефекти и реакции - регистрирани са единични случаи на понижаване броя на белите кръвни клетки, нарушения на сърдечния ритъм, нарушения на баланса на електролитите в серума (нарушен осмоларитет и метаболигна ацидоза), токсичен хепатит, остра бъбречна недостатъчност.


Не се препоръчва приложението на Йодасепт върху кожни участъци, обхващащи над 20% от площта на тялото.


Други лекарства и Йодасепт


Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецептта.


Йодът взаимодейства с живачните съединения, като образува силно локално токсичен (разяждащ) живачен йодид.


Той взаимодейства с белтъци и други органични съединения, което намалява ефектът му.


При едновременно прилагане с ензимни продукти за лечение на рани, ензимната компонента губи действието си.

Повидон-йод не бива да се комбинира с тауролидин или с водороден прекис (засилват се локалните окислителни процеси).


Бременност и кърмене


Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.


При бременни до третия месец се прилага с повишено внимание.


След третия месец на бременността и в периода на кърмене, поради възможността от увреждане на щитовидната жлеза на плода и новороденото, повидон-йод не се прилага, освен при необходимост и след преценка от лекар на съотношението очаквана полза за майката/потенциален риск за плода и новороденото.


Шофиране и работа с машини


Продуктът не повлиява способността за шофиране и работа с машини.


3. Как да използвате Йодасепт


Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Йодасепт маз е предназначен за прилагане върху кожата и по никакъв начин не трябва да бъде приеман през устата или поставян в очите.


Ако не сте сигурни в нещо, попитайте вашия лекар или фармацевт при употребата на този продукт.


Възрастни и депа над 6 месеца


Обичайно Йодасепт маз се нанася 2-3 пъти дневно директно върху раневата повърхност или като превръзка, нанесен на стерилна марля. Третираната повърхност трябва да бъде почистена и подсушена предварително.


При силно възпалени или обилно отделящи секрет рани превръзката може да се подновява на всеки 4-6 часа с цел постигане на най-добър ефект.


Кафявият цвят е характерен за йодсъдържащите продукти. Той е показател за активността им. При намаляване на кафявото оцветяване е необходимо да се поднови превръзката.


Употреба при деца


При новородени и деца до 6 месеца, поради възможност от увреждане на щитовидната жлеза е необходима преценка на съотношението полза/риск от лекар преди приложение. Ако не може да се избегне приложението на повидон-йод при кърмачета, задължително се проследява тиреоидната функция в интервали от 7 - 10 дни.


Йодасепт маз лесно се отмива от кожата, а петната по текстил се отстраняват със сапун и вода. Упоритите петна лесно се премахват с разреден разтвор на амоняк или тиосулфат.


Ако сте използвали повече от необходимата доза Йодасепт


При използване на по-висока от предписаната веднага се обърнете за съвет към лекар.


След продължително лечение или по време на приложение върху обширни повърхности, са наблюдавани изолирани случаи на нарушения в някои от кръвните показатели (промяна в серумните електролити и осмоларитета, метаболитна ацидоза) или бъбречна недостатьчност.

При локално предозиране на повидон-йод, отделеният йод може да причини кожни ерозии и увреждания.

При локално предозиране на повидон-йод с масивно навлизане на йод в организма (например при приложение върху обширни изгаряния) може да се наблюдава намаление на броя на белите кръвни клетки, нарушен сърдечен ритъм, нарушения на електролитите в серума, токсичен хепатит, остра бъбречна недостатъчност.


Мерките при предозиране включват прекратяване на приложението на продукта и при нужда симптоматични средства.


Ако сте пропуснали да използвате Йодасепт


Не използвайте по-голяма от препоръчаната доза, за да компенсирате пропуснато приложение. Приложете обичайната доза колкото е възможно по-скоро, след като сте установили пропуска и продължете лечението по обичайния начин.


Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции


Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


Много рядко се наблюдават алергични реакции (сърбеж, зачервяване, обрив), дори при пациенти, алергични към йод.


В единични случаи, при нанасяне на продукта върху раната е възможна поява на болка, парене или затопляне. Реакции от такъв тип са преходни и отзвучават бързо.


Съобщаване на нежелани реакции


Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез


Изпълнителна агенция по лекарствата,

ул.,Дамян Груев" № 8,1303 София,

тел.: 02 8903417,

уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


5. Как да съхранявате Йодасепт


Да се съхранява под 25°С на защитено от светлина място.


Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 12 месеца.


Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Не използвайте това лекарство, ако забележите промяна във външния вид на мазта.


Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


Какво съдържа Йодасепт


 - Активното вещество е повидон-йод. 1 g маз съдържа 100 mg повидон-йод.


 - Другите съставки са: макро гол 400 и макрогол 4000.


Как изглежда Йодасепт и какво съдържа опаковката


Йодасепт представлява жълтеникаво-кафява или червеникаво-кафява хомогенна маз.


40 g и 90 g маз в ламинатна туба с мембрана, затворена с капачка на винт. Тубата е поставена в


единична картонена кутия.


Притенжател на разрешението за употерба


Актавис ЕАД, България


Производител


Балканфарма-Троян АД, България


Дата на последно преразглеждане на листовката 03/2016

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър
Тест за сигурност

Доставка


Онлайн аптека „Прополис“ предоставя на своите клиенти възможност за избор на куриерска услуга от два куриера Спиди и Еконт.

Съответно може да се избере един от следните начини за доставка на поръчаните стоки:

  • До адрес, посочен от клиента.
  • До офис на избрана куриерска фирма или автомат.


Срок на доставка:


Доставките се изпълняват както следва:

  • Поръчки, направени в работни дни, се обработват и доставят в рамките на 1-2 работни дни.
  • Поръчки, направени в почивни или празнични дни, се обработват в рамките на първия работен ден и се доставят до 1-2 работни дни. 

 

Забележка:


  1. За пратки до  малки населени места се спазва съответният график за разнос на избрания куриер.
  2. Срокът за доставка може да бъде удължен в случаите на:

         временна липса на продукт,

         обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка,

         лоши метеорологични условия,

         технически проблеми,

         други фактори.


Във всеки един случаи, ние ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.Горещо препоръчваме да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която изпращаме по имейл.

 

 

При възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: aptekapropolis1@gmail.com

Телефон: +359 889 147 240

7.69лв.
без ДДС: 7.69лв.
  • Наличност: 1000
  • Model: Йодасепт унгвент х 90 g
  • Weight: 0.15kg
  • SKU: 2299
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки'.