Menu
Your Cart

Контур плюс байер апарат за измерване на кръвна захар

Контур плюс байер апарат за измерване на кръвна захар
Контур плюс байер апарат за измерване на кръвна захар
Безплатната доставка за поръчки над 50лв.

КОНТУР ПЛЮС БАЙЕР апарат за измерване на кръвна захар 

Предназначение:

Системата за проследяване на кръвна захар Contour Plus на Bayer (глюкомер, тест-ленти и контролен разтвор) е предназначена за самостоятелно тестване от лица с диабет и от здравни специалисти за проследяване на глюкозните концентрации във венозна интактна (цяла) кръв и в прясна капилярна интактна (цяла) кръв, взета от върха на пръста или дланта. Тя служи за количествено измерване на глюкозата в интактна (цяла) кръв от 0.6 mmol/L до 33.3 mmol/L.

Предназначена е само за употреба при in vitro диагностика.

Системата за проследяване на кръвна захар CONTOUR PLUS може да се използва като помощно средство, за да се проследи ефективността на персоналната програма на дадено лице за контрол на кръвната захар. Системата за проследяване на кръвна захар CONTOUR PLUS не е предназначена за диагноза или скрининг на diabetes mellitus, нито за употреба при новородени.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Сериозно заболяване

Тестването на глюкозата в капилярна (от убождане на пръст или алтернативна част на тялото) кръв може да не е подходящо в клиничен аспект, ако е намален притокът на периферна кръв. Шок, тежка хипотония, хиперосмоларна хипергликемия, диабетна кетоацидоза и поява на тежка дехидратация са примери за клинични състояния, които могат да повлияят негативно върху измерването на глюкоза в периферна кръв.


Говорете с Вашия здравен специалист

 • Преди да промените своето лекарство въз основа на резултатите от теста;
 • Ако отчитането на кръвната Ви захар е под 2.8 mmol/L, незабавно потърсете медицински съвет;
 • Ако отчитането на кръвната Ви захар е над 13.9 mmol/L, измийте и подсушете ръцете си добре и повторете теста с нова лента. Ако имате подобно отчитане, обадете се на своя здравен специалист възможно най-скоро;
 • Относно въпроса дали тестването на алтернативно място (ТАМ) е подходящо за Вас.

Потенциална биологична опасност

 • Винаги мийте добре с вода и сапун и подсушавайте ръцете си преди и след работа с глюкомера, устройството за убождане или тест-лентите;
 • Всички елементи от този комплект се считат за биологично опасни и е възможно да пренасят инфекциозни болести, дори и след като сте извършили почистване и дезинфекция;
 • Устройството за убождане MICROLET 2 е предназначено за самостоятелно тестване от единичен пациент. То не трябва да се ползва върху повече от едно лице поради риска от инфекция;
 • Използвайте нов ланцет MICROLET всеки път, когато извършвате тест, защото след употреба той вече не е стерилен;
 • Винаги изхвърляйте тест-лентите и ланцетите като медицински отпадъци или според инструкциите на Вашия здравен специалист. Всички продукти, които влизат в контакт с човешка кръв, трябва да се третират като такива, които могат да пренасят инфекциозни болести;
 • Здравните специалисти и лицата, които използват тази система върху повече от един пациент, трябва да следват процедурите за контрол на инфекциите, одобрени от тяхното учреждение;
 • Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Този комплект съдържа малки части, които могат да причинят задушаване, ако бъдат погълнати неволно;
 • Съхранявайте батериите далече от деца. Литиевите батерии са отровни. Ако бъдат погълнати, незабавно се свържете с Вашия център за контрол на отравянията.


Предпазни мерки:

 • Глюкомерът CONTOUR PLUS на Bayer работи само с тест-ленти CONTOUR PLUS и контролен разтвор CONTOUR PLUS;
 • Преди тестване прочетете Вашето Ръководство за потребителя за CONTOUR PLUS, брошурата в опаковката на устройството за убождане MICROLET 2 и всички материали с инструкции, предоставени във Вашия комплект за глюкомер. Моля, следвайте всички инструкции за употреба и полагайте точно такива грижи, каквито са описани, за да Ви се помогне да избегнете неточни резултати;
 • Проверете продукта за липсващи, повредени или счупени елементи. Ако в нова кутия с ленти има отворен флакон за тест-ленти, не използвайте тези ленти;
 • Винаги пазете тест-лентите CONTOUR PLUS в техния оригинален флакон. Затваряйте плътно флакона веднага след изваждане на тест-лента. Флаконът е предназначена да пази тест-лентите сухи. Избягвайте да излагате глюкомера и тест-лентите на прекомерна влажност, топлина, студ, прах или замърсяване. Излагането на стайната влажност чрез оставяне на флакона отворен или в случай, че лентите не се съхраняват в техните оригинални флакони, може да повреди Вашите тест-ленти. Това може да доведе до неточни резултати. Не използвайте тест-лента, която изглежда повредена или е използвана;
 • Проверете сроковете на годност на Вашите тест-ленти и контролния разтвор. Не използвайте тест-ленти или контролен разтвор, ако е изтекъл срокът на годност, отпечатан върху етикета на флакона или картонената опаковка. Това може да доведе до неточни резултати. Не използвайте контролния разтвор, ако са изминали шест месеца, откакто сте отворили флакона за първи път. Ще бъде
 • полезно, ако напишете 6-месечната дата за изхвърляне върху етикета на контролния разтвор;
 • Ако резултатът от теста Ви с контролен разтвор е извън границите, обадете се в Обслужване на клиенти към Bayer Diabetes Care. Не използвайте глюкомера за тестване на кръвната захар, докато не разрешите този проблем;
 • Глюкомерът е предназначен да дава точни резултати при температури между 5°С и 45°С. Ако сте извън този обхват не трябва да правите тест. Всеки път, когато глюкомерът бъде преместен от едно място на друго, осигурете му около 20 минути, за да се темперира на новото място, преди да проведете тест за кръвна захар;
 • Не извършвайте тест за кръвна захар, когато глюкомерът CONTOUR PLUS е свързан с компютър;
 • Ползвайте само одобрено оборудване от производителя или сертифициран орган като UL или TUV;
 • Глюкомерът CONTOUR PLUS на Bayer е с предварително зададена и заключена за достъп настройка да показва на дисплея резултатите в mmol/L (милимола глюкоза за литър кръв):

               -Резултатите в mmol/L ще имат винаги десетична точка;

               -Резултатите в mg/dL никога няма да имат десетична точка;

               -Проверете Вашия дисплей, за да сте сигурни, че резултатите са показани правилно. Ако не е така, се свържете с Обслужване на клиенти към Bayer Diabetes Care;

 • Системата за проследяване на кръвна захар CONTOUR PLUS на Bayer има обхват на измерване от 0.6 mmol/L до 33.3 mmol/L. Това означава, че ако резултатът за кръвната Ви захар е под 0.6 mmol/L или над 33.3 mmol/L, Вашият глюкомер не може да изведе на екрана число, а ще покаже мигащ символ "LO" или "HI" в центъра на дисплея си.


Характеристики на Вашия глюкомер

 • Лесен: Лесната употреба е основна черта на система за проследяване на кръвна захар CONTOUR PLUS. Ще забележите това от първия път, когато я ползвате;
 • Автоматичен: Глюкомерът CONTOUR PLUS на Bayer е проектиран с технологията "Без кодиране", за да се кодира сам автоматично всеки път, когато поставите в него тест-лента. Също така той автоматично маркира теста с контролен разтвор;
 • Достатъчно кръв: Глюкомерът CONTOUR PLUS Ви известява, ако тест-лентата не е достатъчно напълнена и Ви позволява да добавите повече кръв. Вашата тест-лента е проектирана лесно да "глътне" кръвта във върха за вземане на пробата. Не капвайте кръв директно върху плоската повърхн


ВНИМАНИЕ:

Вашият глюкомер CONTOUR PLUS работи само с тест-ленти CONTOUR PLUS и контролен разтвор CONTOUR PLUS.


Вашият глюкомер CONTOUR PLUS:

Съставни части:

 • Бутони за придвижване нагоре / надолу;
 • Натиснете, за да придвижите нагоре;
 • Натиснете, за да придвижите надолу;
 • Натиснете и задръжте, за да продължите придвижването;
 • Порт за данни;
 • Бутон Памет - Натиснете и задръжте за вкл./ изкл., въвеждане или показване на запаметени данни;
 • Вход за тест-ленти.

Използване на бутоните на глюкомера

 • Натиснете и задръжте бутона "М", докато глюкомерът се включи;
 • Натиснете и задръжте бутона "М", докато глюкомерът се изключи;
 • Бутоните за придвижване (стрелките) на глюкомера Ви позволяват да се движите по дисплея. Можете да задържите един от двата бутона, за да се придвижвате продължително по списък;
 • Натиснете бутона "М", за да изберете опцията, която се появява;
 • За достъп до Настройки при изключен глюкомер, натиснете и задръжте "М" за 3 секунди.

Вашата тест лента CONTOUR PLUS:

 • Сив квадратен край - Поставете този край във входа за тест-ленти със сивия край нагоре;
 • Връх за вземане на проби - Кръвна проба, всмукана в него.

Вашето устройство за убождане MICROLET 2

 • Лостче за рестартиране;
 • Зъбци за захващане;
 • Бутон за освобождаване;
 • Държач на ланцета;
 • Ланцет;
 • Кръгла защитна капачка;
 • Капачка с връх;
 • Настройваща се капачка;
 • Прозрачна капачка (за тествана от длан).

Дисплей на Вашия глюкомер

За да визуализирате при изключен глюкомер, натиснете и задръжте един от двата бутона за придвижване. Всички участъци на дисплея ще се появят за 10 секунди. Ако имате нужда от повече от 10 секунди, за да проверите дисплея, отново натиснете и задръжте един от двата бутона за придвижване.

Докато са показани всички знаци, е много важно да се провери дали "8.8.8" се показва изцяло. Ако има липсващи участъци, вижте Кодове за грешка и символи. Това може да повлияе върху начина, по който виждате Вашите резултати.


Подготовка за тестване

Преди тестване прочетете Вашето Ръководство за потребителя за CONTOUR PLUS, брошурата към устройството за убождане MICROLET 2 и всички материали с инструкции, предоставени във Вашия комплект за глюкомер. Моля, следвайте всички инструкции за употреба и полагайте точно такива грижи, каквито са описани.

Проверете продукта за липсващи, повредени или счупени части. Ако в нова кутия с ленти има отворен флакон за тест-ленти, не използвайте тези ленти. За резервни части се свържете с Обслужване на клиенти към Bayer Diabetes Care.


ВНИМАНИЕ: Вашият глюкомер CONTOUR PLUS работи само с тест-ленти CONTOUR PLUS и контролни разтвори CONTOUR PLUS.


Преди да започнете тестването, вземете всички материали, които ще са Ви необходими. Това включва Вашия глюкомер CONTOUR PLUS, тест-лентите CONTOUR PLUS и устройството за убождане MICROLET 2, както и ланцети MICROLET. Може да Ви е необходим и контролен разтвор CONTOUR PLUS, за да извършите проверка за качествен контрол. Тест-лентите CONTOUR PLUS и контролните разтвори CONTOUR PLUS се продават отделно и не са включени в комплекта за глюкомера.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всички части от комплекта се считат за биологично опасни и е възможно да пренасят инфекциозни болести, дори и след като сте извършили почистване.

Винаги мийте добре с вода и сапун ръцете си преди и след тестване, работа с глюкомера, устройството за убождане или тест-лентите.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Потенциална биологична опасност

Устройството за убождане MICROLET 2 е предназначено за самостоятелно тестване от единичен пациент. То не трябва да се ползва върху повече от едно лице поради риска от инфекция.

Използвайте нов ланцет MICROLET всеки път, когато извършвате тест, защото след употреба той вече не е стерилен.

1. Свалете капачката от устройството за убождане MICROLET 2 като поставите палеца върху зъбците за захващане. Издърпайте капачката отгоре надолу.

2. Освободете кръглата защитна капачка върху ланцета, като я завъртите на 1/4 оборот, но не я сваляйте. Винаги ползвайте ланцети MICROLET за най-добра работа.

3. Въведете стабилно ланцета в устройството за убождане, докато спре напълно. Това ще рестартира устройството. Също така можете да издърпате и освободите лостчето за рестартиране.

4. Завъртете и свалете кръглата защитна капачка на ланцета. Запазете я за изхвърляне на използвания ланцет.

5. Поставете отново сивата капачка.

6. Дълбочината на убождането зависи от настройката на капачката и налягането, приложено върху мястото на убождане. Завъртете върха на капачката, за да настроите дълбочината на убождане.


Поставяне на тест-лента

1. Извадете тест-лента CONTOUR PLUS от флакона. Плътно затворете капачката на флакона, веднага след като сте извадили тест-лентата.

2. Задръжте тест-лентата със сивия квадратен край нагоре по посока към глюкомера.

3. Въведете сивия квадратен край плътно във входа за тест-ленти, докато глюкомерът издаде звуков сигнал.

Това ще включи глюкомера. Ще се появи картинка на тест-лентата с мигаща капка кръв която ще Ви уведоми, че глюкомерът е готов за тест.


СЪВЕТ: След като е въведена тест-лента, ако не сложите кръв върху тест-лентата в рамките на 3 минути, глюкомерът ще се изключи. Извадете тест-лентата и я въведете отново, за да започнете тест.


Вземане на капка кръв - тестване от пръст.

1. Притиснете капачката плътно към върха на пръста и натиснете с палеца си синия бутон за освобождаване.

2. Притиснете ръката и пръста си в мястото на убождане, за да се образува капка кръв. Не стискайте около мястото на убождане.

3. Тествайте незабавно след оформянето на добра капка кръв.

4. Веднага докоснете капката кръв с върха на тест-лентата. Кръвта се всмуква през върха в тест-лентата.

Задръжте върха на тест-лентата в капката кръв, докато глюкомерът издаде звуков сигнал.

Не притискайте върха към кожата, нито поставяйте кръвта в горната част на тест-лентата, защото може да получите неточни резултати или грешки.

Ако първата капка кръв не е достатъчна, глюкомерът може да издаде звуков сигнал два пъти и да покаже екран за непълна лента.

Имате около 30 секунди, за да добавите повече кръв на същата лента. Ако не можете да добавите достатъчно кръв в рамките на това време, ще се покаже E2 код за грешка. Изхвърлете използваната тест-лента като медицински отпадък и започнете отначало с нова лента.

5. След звуковия сигнал ще видите как глюкомерът отброява обратно 5 секунди и резултатът от Вашия кръвен тест се показва на дисплея и автоматично се запазва в паметта на глюкомера. Моля, не докосвайте тест- лентата по време на обратното броене, защото това може да доведе до грешка.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Можете да настроите своя глюкомер да използва опциите за маркер при хранене. Вижте настройките за разширен режим. Ако желаете да маркирате своя резултат, ще трябва да го направите, преди да извадите тест-лентата.

6. Извадете тест-лентата, за да изключите Вашия глюкомер. Изхвърлете използваната тест-лента като медицински отпадък или според инструкциите на Вашия здравен специалист.

7. Винаги мийте добре с вода и сапун ръцете си преди и след тестване, работа с глюкомера, устройството за убождане или тест-лентите.

.

Очаквани стойности на резултата от теста

Стойностите на кръвната захар ще варират в зависимост от приема на храна, дозите на лекарствата, здравето, стреса или дейността. Концентрациите на глюкозата в плазмата на лица без диабет нормално се поддържат в рамките на сравнително тесни граници, около 3.9 - 6.1 mmol/L на гладно.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Трябва да се консултирате със своя здравен специалист за стойностите на глюкозата, специфични за Вашите нужди.

 • Ако отчитането на кръвната Ви захар е под 2.8 mmol/L, незабавно потърсете медицински съвет.
 • Ако отчитането на кръвната Ви захар е над 13.9 mmol/L, измийте и подсушете ръцете си добре и повторете теста с нова лента. Ако имате сходен резултат, обадете се на своя здравен специалист възможно най-скоро.
 • Винаги се съветвайте със своя здравен специалист, преди да промените своето лекарство въз основа на резултатите от теста.

Тестване на алтернативно място (ТАМ) - длан

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Попитайте своя здравен специалист дали тестването на алтернативно място е подходящо за Вас.

ВАЖНО:

За тестване на алтернативно място ползвайте прозрачната капачка. Вашият глюкомер CONTOUR PLUS може да бъде използван за тестване от върха на пръста или от дланта.

ВАЖНО:

Не ползвайте ТАМ при следните условия:

 • Ако мислите, че кръвната Ви захар е ниска;
 • Когато кръвната захар се промени рязко (след хранене, инсулинова доза или физическа активност);
 • Ако не можете да почувствате симптомите на ниска кръвна захар (неосъзнаване на хипогликемия);
 • Ако получите резултати за кръвната захар от друга част на тялото, които не съответстват на начина, по който се чувствате;
 • По време на болест или в моменти на стрес;
 • Ако карате кола или оперирате с машина.

Резултатите от тестването на алтернативно място може да се различават от получените от върха на пръста значително (напр. след хранене, след прием на инсулин или по време на или след физическа активност). Освен това нивата на глюкозата може да не се повишат толкова високо или да не паднат толкова ниско, както нивата от върха на пръста. Ето защо резултатите от върха на пръста могат да покажат хипогликемични нива по-рано от резултатите от тестване на алтернативно място. Тестването на алтернативно място се препоръчва, само когато се провежда в рамките на повече от 2 часа след хранене, прием на лекарство за диабет или физическа активност.

Ако нямате прозрачна капачка, за да извършите ТАМ, се обадете


Вземане на капка кръв от алтернативно място

1. Измийте ръцете си и мястото на убождане със сапун и топла вода. Изплакнете и подсушете добре.

2. Поставете прозрачната капачка за ТАМ на устройството за убождане MICROLET 2.

3. Изберете място на убождане от месестата част на дланта. Избягвайте вени, бенки, кости и сухожилия.

4. Притиснете прозрачната капачка плътно към мястото за убождане и след това натиснете синия бутон за освобождаване.

5. Поддържайте постоянен натиск, докато се оформи малка, кръгла капка кръв.

6. Вдигнете устройството право нагоре и го отдалечете от кожата, без да избърсвате кръвта.

7. Тествайте веднага, след като сте оформили малка, кръгла капка кръв. Веднага докоснете капката кръв с върха на тест-лентата. Кръвта се всмуква през върха в тест-лентата.


Не тествайте кръвната проба от дланта, ако получите:

 • зацапана кръв;
 • съсирена кръв;
 • водниста кръв;
 • бистра течност, смесена с кръвта.

8. Задръжте върха на тест-лентата в капката кръв, докато глюкомерът издаде звуков сигнал. Не притискайте върха към кожата, нито поставяйте кръвта в горната част на тест-лентата, защото може да получите неточни резултати или грешки.

Ако първата капка кръв не е достатъчна, глюкомерът може да издаде звуков сигнал два пъти и да покаже екран за непълна лента.

Имате около 30 секунди, за да добавите повече кръв на същата лента. Ако не можете да добавите достатъчно кръв в рамките на това време, ще се покаже Е2 код за грешка. Изхвърлете използваната тест-лента като медицински отпадък и започнете отначало с нова лента.

Моля, вижте Очаквани стойности на резултатите от теста.


Сваляне на използвания ланцет

1. Задръжте устройството за убождане в ръка като поставите палеца си върху зъбците за захващане. С другата ръка задръжте върха на сивата капачка и внимателно го издърпайте.

2. Поставете кръглата защитна капачка на ланцета с плоската повърхност с логото на Bayer надолу.

3. Натиснете иглата на ланцета докрай в средата на капачката, като ланцетът все още е в устройството за убождане.

4. Като натискате бутона за освобождаване, издърпайте лостчето за рестартиране и ланцетът ще падне в избрания от Вас контейнер.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Потенциална биологична опасност

 • Устройството за убождане, ланцетите и тест-лентите са за употреба от единичен пациент. Не ги споделяйте с никого, включително с други членове на семейството! Не използвайте при повече пациенти;
 • Винаги изхвърляйте използваните тест-лента и ланцет като медицински отпадъци или според инструкциите на Вашия здравен специалист;
 • Не ползвайте ланцети повторно. Ползвайте нов ланцет MICROLET всеки път, когато извършвате тест.

Тестване с контролен разтвор

ВНИМАНИЕ:

Ползвайте само контролни разтвори CONTOUR PLUS (с нормална, ниска и висока концентрация) на Bayer със системата за проследяване на кръвна захар CONTOUR PLUS на Bayer. Употребата на всякакви други контролни разтвори или друга комбинация от контролен разтвор и ленти може да доведе до неточни резултати.


Качествен контрол
Необходимо е да извършите контролен тест, когато:

 • Използвате Вашия глюкомер за първи път;
 • Отваряте нов флакон или опаковка с тест-ленти;
 • Мислите, че Вашият глюкомер може би не работи добре;
 • Имате повтарящи се неочаквани резултати за кръвната захар.


ВНИМАНИЕ:

Проверете срока на годност върху флакона за тест-ленти и срока на годност и датата за изхвърляне на бутилката с контролен разтвор. НЕ ползвайте материали с изтекъл срок на годност.


Контролните разтвори с нормална, ниска и висока концентрация се предлагат и се продават отделно, ако не са включени в комплекта за глюкомера.

Винаги ползвайте контролни разтвори CONTOUR PLUS на Bayer. Други марки могат да представят неточни резултати.

1. Извадете тест-лента от флакона и плътно затворете капачката.

2. Задръжте тест- лентата със сивия квадратен край нагоре.

3. Въведете сивия квадратен край във входа за тест-ленти на глюкомера, докато той издаде звуков сигнал.

4. Това ще включи глюкомера. Ще се появи картинка на тест-лентата с мигаща капка кръв, която ще Ви уведоми, че глюкомерът е готов за тест.

5. Разклатете бутилката с контролен разтвор, за да размесите добре.

6. Изстискайте малка капка контролен разтвор върху чиста, неабсорбираща повърхност. Не слагайте контролен разтвор на върха на пръста си или върху тест-лентата директно от бутилката.

7. Веднага докоснете капката контролен разтвор с върха на тест-лентата. Разтворът се всмуква през върха в тест-лентата.

8. Задръжте го в капката, докато глюкомерът издаде звуков сигнал.

9. Глюкомерът ще отброи обратно 5 секунди и резултатът от контролния тест ще се появи на екрана на глюкомера.

Той автоматично ще бъде маркиран като контролен тест и запазен в дневника. Резултатите от контролни тестове няма да се включват във Вашите средни аритметични стойности за кръвна захар или в 7-дневното резюме за HI-LO.


ЗАБЕЛЕЖКА:

Апаратът не показва дали резултатът от контролния тест се намира в предварително зададените граници. Той само показва, че това е тест с контролен разтвор. Той няма да бъде включен във Вашите средни аритметични стойности.

10. Сравнете Вашия резултат от контролния тест с обхвата, отпечатан върху флакона с тест-ленти или на дъното на кутията с тест-ленти. Ако резултатът от контролния Ви тест е извън границите, не ползвайте своя глюкомер за тестване на кръвна захар, докато не разрешите този проблем.

11. Извадете тест-лентата и я изхвърлете като медицински отпадък или според инструкциите на Вашия здравен специалист.


ВАЖНО:

За да гарантирате точността на Вашите резултати от теста за кръвна захар и от контролния тест, ползвайте само контролни разтвори CONTOUR PLUS.


Настройка на час, дата и звук

Вашият глюкомер CONTOUR PLUS Ви дава възможност да настроите дата, час и звук според Вашите желания.

 • Можете да показвате 12 или 24 часова скала;
 • Месец / ден или ден / месец;
 • Да изберете дали Вашият глюкомер да издава звуков сигнал или не.

За да влезете в режим за настройки при изключен глюкомер, натиснете и задръжте "М" за 3 секунди. Цялата картина на дисплея ще се появи за кратко, след което в горния ляв ъгъл на дисплея ще започнат да мигат цифри.


Настройка на часа

С мигащия на дисплея знак 24H натиснете един от двата бутона със стрелките, за да изберете настройка за 12Н (с АМ - преди обед и РМ-следобед) или 24Н.

Натиснете "М", за да извършите настройка.

Сега ще започне да мига числото в позицията hour (час). Натиснете един от двата бутона със стрелките, докато достигнете текущия час.

Натиснете "М", за да извършите настройка.

Сега ще започне да мига minute (минута). Натиснете един от двата бутона със стрелките, за да изберете текущата мину

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър

Доставка


Онлайн аптека „Прополис“ предоставя на своите клиенти възможност за избор на куриерска услуга от два куриера Спиди и Еконт.

Съответно може да се избере един от следните начини за доставка на поръчаните стоки:

 • До адрес, посочен от клиента.
 • До офис на избрана куриерска фирма или автомат.


Срок на доставка:


Доставките се изпълняват както следва:

 • Поръчки направени до 15:00 ч. в работни дни се изпълняват и доставят в рамките на следващия работен ден.
 • Поръчки направени след 15:00ч. в работни дни изпълняват и доставят в рамките на до 2 работни дни.
 • Поръчки направени в неработни дни се изпълняват в рамките на първия работен ден и се доставят в рамките на 1 до 2 работни дни.

 

Забележка:


 1. За пратки до  малки населени места се спазва съответният график за разнос на избрания куриер.
 2. Срокът за доставка може да бъде удължен в случаите на:

         временна липса на продукт,

         обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка,

         лоши метеорологични условия,

         технически проблеми,

         други фактори.


Във всеки един случаи, ние ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.Горещо препоръчваме да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която изпращаме по имейл.

 

 

При възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: aptekapropolis1@gmail.com

Телефон: +359 889 147 240

30.99лв.
без ДДС: 30.99лв.
 • Наличност: 1000
 • Model: Контур плюс байер апарат за измерване на кръвна захар
 • Weight: 0.15kg
 • SKU: 14923
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки'.