Menu
Your Cart

Мобилат гел х 50 g

Мобилат гел х 50 g
Мобилат гел х 50 g
Безплатната доставка за поръчки над 50лв.

МОБИЛАТ гел 50гр

МОБИЛАТ ГЕЛ

MOBILAT GEL

Мукополизахарид полисулфат / Надбъбречен екстракт / Салицилова киселина

Mucopolysaccharide polysulfate / Suprarenal extract / Salycilic acid


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.


В тази листовка:

1. Какво представлява Мобилат гел и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Мобилат гел

3. Как да използвате Мобилат гел

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате Мобилат гел

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


1. Какво представлява Мобилат гел и за какво се използва

Мобилат гел съдържа комбинация от три активни вещества, които след приложение върху кожата облекчават възпалението, подуването и болката.

Мобилат гел се използва:

 • При навяхване, разтягане и контузии, реактивен излив и болка при движение.

Моля кажете на лекар ако симптомите продължават повече от три дни.


2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Мобилат гел

Не използвайте Мобилат гел:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на Мобилат гел;
 • върху отворени рани, възпалена или наранена кожа, екзема или мукозни мембрани;
 • в областта на гърдите по време на кърмене (вижте също раздел "Фертилитет, бременност и кърмене").

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Мобилат гел:

 • ако имате доказано бъбречно увреждане;
 • ако имате варицела, с реакции след ваксинация, гъбични или бактериални инфекции на кожата или със специфични кожни заболявалия (например туберкулоза, сифилис) на мястото на приложение. Употребата на Мобилат тел е разрешена само ако Вашия лекар изрично Ви е дал указание;
 • при деца и юноши, тъй като няма достатъчно опит при тази възрастова група. Трябва да сте сигурни, че децата нямат допир с ръце до областите, където продуктът е приложен.


Други лекарства и Мобилат гел

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Салициловата киселина от Мобилат гел може да увеличи пропускливостта на кожата за локални лекарства, прилагани на същото място. Когато Мобилат гел се прилага на големи кожни площи или за дълго време, може да нарасне честотата на нежеланите лекарствени реакции на метотрексат или да се засили ефектът на медикаментите от сулфанилурейната група, които се използват за намаляване на нивото на кръвната захар.


Фертилитет, бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

По време на бременност, Мобилат гел трябва да се използва само на малки области (< 5 cm ).

По време на кърмене Мобилат гел не трябва да се прилага в областта на гърдите. Трябва да се избягва случайна абсорбция от кърмачето на салицилова киселина в резултат на допир с третираните области на тялото. Ако Вашият лекар сметне за необходимо да ви дава Мобилат гел за лечение на големи кожни области, трябва да спрете кърменето в подходящо време. В противен случай, може да има риск за детето, защото способността му да отхвърля токсините все още не е напълно развита при новородените.


Шофиране и работа с машини

Лекарственият продукт не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Мобилат гел съдържа восъчно-спиртна маз и цетостеарилов алкохол, които могат да предизвикат локални кожни реакции (например контактен дерматит).


3. Как да използвате Мобилат гел

Винаги прилагайте Мобилат гел точно както е описано в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Придържайте се към инструкциите за употреба. В противен случай, Мобилат гел няма да прояви своя ефект.


Обичайната доза е:

Мобилат гел се прилага 2-3 пъти дневно.

Обикновено се прилага 5-15 cm от крема върху засегнатата област.


Начин на приложение:

Само за външно приложение

Нанасяйте тънък слой Мобилат гел върху засегната област от тялото и внимателно го втрийте. Преди да се облечете, Мобилат гел трябва да бъде оставен да изсъхне върху кожата за няколко минути. Не се препоръчва употребата на оклузивни превръзки.

Мобилат гел не трябва да се приема през устата!

Мобилат гел трябва да се използва само върху ненаранена кожа. Избягвайте приложение върху наранена кожа, отворени рани, очите или мукозни мембрани.

Подходящо е прилагането на Мобилат гел под форма на компреси и в комбинация с физиотерапия.


Продължителност на приложението

Продължителността на лечението се определя от лекуващия ви лекар. Лечение с продължителност над 11 дни обикновено е достатъчно. Не е доказано дали Мобилат гел има някаква терапевтична полза при по-дълго приложение.

Моля консултирайте се с Вашия лекар ако имате усещане, че ефектът на Мобилат гел е прекалено силен или прекалено слаб.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приложили повече Мобилат гел, отколкото трябва

Продължете с лечението, както е описано в тази листовка (например не нанасяйте крема по-плътно или по-често от това, което нормално бихте нанасяли).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лека или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Мобилат гел може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните честоти се използват за оценяване на нежеланите реакции:

 • Много чести (>=1/10);
 • Чести (>=1/100 до <1/10);
 • Нечести (>1/1 000 до <1/100)>;
 • Редки (>=1/10 000 до <1/1 000)>;
 • Много редки (<1/10 000);
 • С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Нарушение на кожата и подкожната тъкан

 • Нечести: локално кожно дразнене;
 • Много редки: контактни алергии.

Ако възникнат нежелани лекарствени реакции, трябва да спрете приложението на Мобилат гел. Обикновено след това оплакванията отзвучават, без да са необходими други мерки.


Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,

ул. "Дамян Груев” № 8,

1303 София,

Тел.: +359 2 8903417,

уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


5. Как да съхранявате Мобилат гел

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25° С. Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Не използвайте Мобилат гел след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


Отваряне на тубата: Перфорирайте защитното фолио, покриващо отворът на тубата с острието на капачката като едновременно натискате и завъртвате. Уверете се, че фолиото е напълно отстранено. Всяка туба Мобилат гел е проверена за точното й тегло. За да се подсигури правилното затваряне на тубата при процеса на пълненето й, се изисква да има въздушен слой. Въпреки него, теглото на пълната туба не се променя.

Срок на годност след първо отваряне на тубата: 12 месеца.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Мобилат гел

Активните вещества са:

100 g гел съдържат:

 • Мукополизахарид полисулфат - 0,20 g;
 • Надбъбречен екстракт - 1,08 g;
 • Салицилова киселина - 2,0 g.

Другите съставки са: Динатриев едетат, розмариново масло, етаноламин, полиакрилова киселина (карбомер), пропиленгликол, изопропилов алкохол, пречистена вода.


Как изглежда Мобилат гел и какво съдържа опаковката

Мобилат гел се предлага в туби, съдържащи 50 g крем и 100 g крем. Мобилат гел представлява комбинация от три активни вещества, които след приложение върху кожата, облекчават възпалението, отока и болката.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба:

STADA Arzneimittel AG, Германия.

Производители:

Mobilat Produktions GmbH, Германия;

STADA Arzneimittel AG, Германия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Юни 2016.


Допълнителна информация за пациента:

Защитното фолио върху отвора на тубата се пробива със заострения връх на обратната страна на капачката.

Всяка туба Мобилат гел се проверява за точно тегло. По време на процеса на пълнене на тубата, за да се осигури точното и правилното й затваряне, във вътрешността й се оставя малко празно място. Тази празнина не оказва влияние върху действителното тегло.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър

Доставка


Онлайн аптека „Прополис“ предоставя на своите клиенти възможност за избор на куриерска услуга от два куриера Спиди и Еконт.

Съответно може да се избере един от следните начини за доставка на поръчаните стоки:

 • До адрес, посочен от клиента.
 • До офис на избрана куриерска фирма или автомат.


Срок на доставка:


Доставките се изпълняват както следва:

 • Поръчки направени до 15:00 ч. в работни дни се изпълняват и доставят в рамките на следващия работен ден.
 • Поръчки направени след 15:00ч. в работни дни изпълняват и доставят в рамките на до 2 работни дни.
 • Поръчки направени в неработни дни се изпълняват в рамките на първия работен ден и се доставят в рамките на 1 до 2 работни дни.

 

Забележка:


 1. За пратки до  малки населени места се спазва съответният график за разнос на избрания куриер.
 2. Срокът за доставка може да бъде удължен в случаите на:

         временна липса на продукт,

         обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка,

         лоши метеорологични условия,

         технически проблеми,

         други фактори.


Във всеки един случаи, ние ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.Горещо препоръчваме да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която изпращаме по имейл.

 

 

При възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: aptekapropolis1@gmail.com

Телефон: +359 889 147 240

8.69лв.
без ДДС: 8.69лв.
 • Наличност: 1000
 • Model: Мобилат гел х 50 g
 • Weight: 0.15kg
 • SKU: 2502
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки'.