Menu
Your Cart

Нурофен 200 mg х 2 пластир

Нурофен 200 mg х 2 пластир
Нурофен 200 mg х 2 пластир
Безплатната доставка за поръчки над 50лв.

НУРОФЕН  200мг ПЛАСТИР х2 

Нурофен 200 mg лечебен пластир

Ибупрофен

За приложение при възрастни и юноши на и над 16 години

Nurofen 200 mg medicated plaster

Ibuprofen

For use in adults and adolescents aged 16 years and over


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Ако след 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.


Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Нурофен 200 mg лечебен пластир и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Нурофен 200 mg лечебен пластир

3. Как да използвате Нурофен 200 mg лечебен пластир

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате Нурофен 200 mg лечебен пластир

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


1. Какво представлява Нурофен 200 mg лечебен пластир и за какво се използва

Активното вещество е ибупрофен. Той спада към група лекарства, наречени нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВС), които действат чрез промяна на начина, по който тялото реагира на болка, оток и висока температура. Лечебният пластир локално доставя непрекъснато ибупрофен на мястото на болката в продължение на 24 часа от прилагането.

Нурофен е показан за краткосрочно симптоматично лечение на локална болка при остри мускулни разтежения или навяхвания при леки травми в близост до ставата на горен или долен крайник при възрастни или юноши на и над 16 години.


2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Нурофен 200 mg лечебен пластир

Не използвайте Нурофен 200 mg лечебен пластир:

 • ако сте алергични към ибупрофен, ацетилсалицилова киселина, други нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВС) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
 • ако сте имали в миналото алергична реакция след прием на нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВС) или ацетилсалицилова киселина напр. астма, хрипове, сърбеж, хрема, кожни обриви, отоци.
 • ако сте в последния триместър на бременността.

Не използвайте Нурофен 200 mg лечебен пластир върху разранена кожа (като ожулвания, порязвания, изгаряния), инфектирана кожа, кожа увредена от ексудативен дерматит или екзема, върху очите, устните или лигавиците.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Нурофен 200 mg лечебен пластир:

 • ако имате или сте имали астма или страдате от алергия.
 • ако имате стомашна язва, проблеми с червата, сърцето, бъбреците или черния дроб.
 • ако сте в първите 6 месеца от бременността или кърмите.


Докато използвате Нурофен 200 mg лечебен пластир

 • При първия признак на кожна реакция (обрив, лющене, мехури) или при друг признак на алергична реакция, прекратете приложението на лечебния пластир и незабавно се консултирайте с лекар.
 • Съобщавайте всички необичайни коремни симптоми (особено кървене) на Вашия лекар.
 • Ако сте в старческа възраст има по-голяма вероятност да получите странични ефекти.
 • Ако не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, или развиете нови симптоми, говорете с Вашия лекар.
 • Избягвайте излагането на третирания участък на силни източници на естествена и/или изкуствена светлина (напр. лампи за получаване на изкуствен загар) по време на лечението и един ден след отстраняване на лечебния пластир, за намаляване на риска от фоточувствителност.

Деца и юноши

Това лекарство не трябва да се използва от деца или юноши под 16-годишна възраст.


Други лекарства и Нурофен 200 mg лечебен пластир

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете някои от следните:

 • лекарства за понижаване на кръвното налягане;
 • лекарства за разреждане на кръвта, напр. варфарин;
 • ацетилсалицилова киселина или други НСПВС - използвани при възпаление и болка.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не използвайте това лекарство, ако сте в последните 3 месеца от бременността.

Ако сте в първите 6 месеца от бременността, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Не са известни вредни ефекти при използване на това лекарство по време на кърмене. Все пак, като предпазна мярка, не прилагайте лечебния пластир директно върху гърдите, ако кърмите.


Шофиране и работа с машини

Не са известни.


3. Как да използвате Нурофен 200 mg лечебен пластир

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителна доза

Възрастни и юноши на и над 16 години:

 • Една доза се равнява на един лечебен пластир. Максималната доза за един 24-часов период е един лечебен пластир.

Не използвайте това лекарство при деца и юноши под 16-годишна възраст.

За прилагане върху интактна кожа.

Препоръчително е подлежащия на лечение участък на кожата внимателно да се измие и подсуши преди поставяне на пластира. Пластирът може да се постави по всяко време на деня или нощта, но трябва да се отстрани и да се постави нов пластир по същото време на следващия ден.

Пластирът е гъвкав и удобен, и при необходимост може да се постави върху или в близост до стави, позволявайки нормално движение.

Не трябва:

 • да се реже пластира, той трябва да се използва цял.
 • да се поставя върху разранена или увредена кожа.
 • да се покрива с други пластири или превръзки / бинтове, които не позволяват на кожата да диша.
 • да се мокри.


Начин на приложение:

1. За да извадите лечебния пластир, откъснете или срежете по дължината на пунктираната линия върху сашето.

2. Отстранете пластмасовия филм, обозначен с (А) и поставете адхезивната лента върху средната част на болезнения участък.

3. Отстранете пластмасовия филм обозначен с (В) и като разтегнете пластира леко, пригладете тази част от лечебния пластир върху Вашата кожа.

4. Отстранете пластмасовия филм обозначен с (С).

5. Като го разтягате леко, пригладете останалата част от лечебния пластир върху Вашата кожа.


Продължителност на лечението:

Необходимо е да използвате възможно най-малко дози за най-краткото време, необходимо за облекчаване на симптомите Ви. Не използвайте това лекарство за повече от 5 дни, освен по указание от Вашия лекар.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Нурофен 200 mg лечебен пластир

Малка е вероятността от случайно предозиране при употреба на лечебния пластир.

Потърсете медицински съвет. Признаците на предозиране могат да включват гадене или повръщане, болки в стомаха или в по-редки случаи, диария. Възможни са също звънене в ушите, главоболие и кървене от стомашно-чревния тракт.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете употребата на това лекарство и незабавно се свържете с лекар, ако развиете:

 • признаци на алергична реакция като астма, необяснимо хриптене или затруднено дишане, сърбеж, хрема или кожен обрив.
 • признаци на свръхчувствителност и кожни реакции като зачервяване, отоци, белене, образуване на мехури, лющене или разраняване на кожата.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някои от следните ефекти или такива, които не са описани в листовката:

С неизвестна честота (честотата не може да се определи от наличните данни):

 • кожни реакции като зачервяване, парене, сърбеж, мехури, възпалени или сълзящи разранявания;
 • астма, затруднено дишане, задух;
 • стомашни болки или други стомашни проблеми;
 • проблеми с бъбреците.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата,

ул. „Дамян Груев“ № 8,

1303 София,

Тел.:+359 2 8903417,

уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


5. Как да съхранявате Нурофен 200 mg лечебен пластир

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху сашето и картонената опаковка след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 30°С в оригиналната опаковка за защита от светлина.

Срок на годност след първо отваряне на сашето: 6 месеца.

Съхранявайте неизползваните медицински пластири в сашето до използването им.

Не изхвърляйте използвания пластир в тоалетната.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на окопната среда.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Нурофен 200 mg лечебен пластир

Активното вещество е: ибупрофен. Всеки лечебен пластир съдържа 200 mg ибупрофен.

Другите съставки са:

 • Залепващ слой: Макрогол 400, макрогол 20000, лево-ментол, стирен-изопрен-стирен блок съполимер, полиизобутен, глицеролов естер на хидрогениран колофон, течен парафин.
 • Поддържащ слой (основа): Тъкан полиетилен терефталат (РЕТ).
 • Отделяща се лента: Полиетилен терефталат (РЕТ) със силиконово покритие.


Как изглежда Нурофен 200 mg лечебен пластир и какво съдържа опаковката

Лечебният пластир се състои от безцветен, самозалепващ слой върху тъканна основа с телесен цвят с размери 10 cm х 14 cm, с отделяща се лента.

Всяко саше съдържа 2 или 4 лечебни пластира.

Опаковка: 2, 4, 6  8 или 10 лечебни пластира.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба:

Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L., Румъния.

Производител:

Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, Великобритания.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 01.2019 г.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър

Доставка


Онлайн аптека „Прополис“ предоставя на своите клиенти възможност за избор на куриерска услуга от два куриера Спиди и Еконт.

Съответно може да се избере един от следните начини за доставка на поръчаните стоки:

 • До адрес, посочен от клиента.
 • До офис на избрана куриерска фирма или автомат.


Срок на доставка:


Доставките се изпълняват както следва:

 • Поръчки направени до 15:00 ч. в работни дни се изпълняват и доставят в рамките на следващия работен ден.
 • Поръчки направени след 15:00ч. в работни дни изпълняват и доставят в рамките на до 2 работни дни.
 • Поръчки направени в неработни дни се изпълняват в рамките на първия работен ден и се доставят в рамките на 1 до 2 работни дни.

 

Забележка:


 1. За пратки до  малки населени места се спазва съответният график за разнос на избрания куриер.
 2. Срокът за доставка може да бъде удължен в случаите на:

         временна липса на продукт,

         обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка,

         лоши метеорологични условия,

         технически проблеми,

         други фактори.


Във всеки един случаи, ние ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.Горещо препоръчваме да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която изпращаме по имейл.

 

 

При възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: aptekapropolis1@gmail.com

Телефон: +359 889 147 240

13.99лв.
без ДДС: 13.99лв.
 • Наличност: 1000
 • Model: Нурофен 200 mg х 2 пластир
 • Weight: 0.15kg
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки'.