Menu
Your Cart

ОМНИ БИОТИК 10 сашета 5гр х10

ОМНИ БИОТИК 10 сашета 5гр х10
ОМНИ БИОТИК 10 сашета 5гр х10
Безплатната доставка за поръчки над 50лв.

ОМНИ БИОТИК 10 сашета 5гр х10 

Какво е пробиотик?

"Жива микробна добавка, която благоприятно повлиява гостоприемника чрез подобряване на чревния микробен баланс” - R. Fuller.


Влияние на пробиотиците върху бариерната функция на чревния епител

Разрушаване на епителната бариера:

 • Повишеният пермеабилитет се свързва с различни заболявания:

            -Възпалителни състояния на червата;

            -Синдром на раздразненото черво;

             -Хронични възпаления (аутизъм, мигрена, метаболитен синдром);

 • Пробиотичните бактерии имат способността да подобряват бариерната функция;
 • Ефектите са специфични за всеки щам.


История на пробиотиците

1-ва генерация пробиотици от 1930 год.:

Използван е един бактериален щам, за който се е предполагало, че може да съществува във всички части на червата. 


2-ра генерация пробиотици от 1990 год.:

По-задълбочено и комплексно изучаване на червата. Науката прави опит да категоризира разнообразието от чревни бактерии и да ги декодира като химически субстанции.


Ново: многовидови (мултищамови):

 • При актуалните мета-анализи се установява, че многовидовите пробиотици са по-ефективни, отколкото бактериалните продукти от един вид;    
 • Специфичните подвидове са избрани съобразно конкретни техни функции;
 • Концепцията "ЕДИН Е ПОДХОДЯЩ ЗА ВСИЧКИ / ВСИЧКО" не е валидна.


3-то поколение - в началото на третото хилядолетие:

Молекулярно-генетичният анализ на бактериалните щамове и техните характеристики позволяват да се открият различията между видове и подвидове.

16S rDNA анализът дава информация за разнообразието от бактерии: 2010 год. – познати са около 5 000 филотипа в червата на човека. Около 36 000 щама могат да се отдиференцират. Пред нас се откриват невероятни възможности!


Качество на пробиотиците

OPROM (Osterreichische Gesellschaft fur Probiotische Medizin - Австрийско дружество по пробиотична медицина) публикува точни стандарти за качество на пробиотиците, които могат да се използват в практиката и следва да бъдат прилагани за профилактика на някои заболявания.


Стандарти за качество:

 • Безопасност;
 • Стабилност;
 • Устойчивост в ГИТ;
 • Активни и потискащи патогените;
 • Колонизация на червата;
 • Продукция на цитокини (имуномодулиращи агенти);
 • Научни доказателства в клинични проучвания.


Хранителната добавка Омни Биотик 10 ААД съдържа 10 пробиотични щамове:

 • Bifidobacterium bifidum W 23;
 • Bifidobacterium lactis W 18;
 • Bifidobacterium longum W 51;
 • Enterococcus faecium W 54;
 • Lactobacillus acidophilus W 37;
 • Lactobacillus acidophilus W 55;
 • Lactobacillus paracasei W 72;
 • Lactobacillus plantarum W 62;
 • Lactobacillus rhamnosus W 71;
 • Lactobacillus salvarius W 24.


Антибиотик - асоциирана диария

Проблеми:

При 25%-50% от пациентите по време на приема на антибиотик и до 3 седмици след спирането му се появяват диария, гадене и стомашни болки.


Клинично значение:

Clostridium difficile - при 5 % от пациентите настъпват необратими промени.


Какви са причините за ААД и КДАД?

 • Нарушения в чревната микрофлора;
 • Намалена имунна защита;
 • Промени в лигавицата в резултат на употребата на антибиотици;
 • Все още не са установени всички причини!


Защо Омни Биотик 10 ААД?

Продуктът съдържа селектирани щамове:

 • Потискат растежа: Clostridium difficile, но също и други патогени;
 • Намаляват нивото на pH в червата;
 • Убиват C. diff и други патогени;
 • Предотвратяват разпространението на токсините.

Проведено е рандомизирано – двойно-сляпо – плацебо контролирано проучване с Омни Биотик 10 ААД.


Терапия:

 • Amoxycillin 500 mg 2 пъти дневно;
 • Омни Биотик 10 ААД 2 пъти дневно (5 милиарда пробиотични бактерии / саше).


Цел на проучването:

Влияние на пробиотиците върху подобряване на чревната флора, имунната система и дали предпазва от AAД.


Критерии за избор на пробиотичен продукт

Специфично подбрани щамове от пробиотични бактерии:

 • Потискат растежа на патогенните микроорганизми посредством намаляване нивото на pH в червата;
 • Активно унищожава тези патогенни микроби, особено Clostridium difficile;
 • Не се развива резистентност към антибиотици.

Резултати

 • Колонизацията на пробиотичните бактерии е доказана с DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis - метод на молекулярно секвениране) за щамове от Омни Биотик 10 ААД;
 • Дори на 30-ия и 61-ия ден след прекратяване приема на пробиотика.


Защо е възможно това?

 • Съдържа човешки бактерии - не бактерии от кисело мляко;
 • Има висока активност поради специфичната матрица;
 • Силно потиска патогена;
 • Бактериите в ГИТ оцеляват;
 • Пробиотичният продукт защитава и възстановява, защото е стабилен.


Колонизация

След 8 и 14 дни се отчита сигнификантно по-висок брой на бактериите в изпражненията на всеки пациент, приемал Омни Биотик 10 ААД заедно с антибиотичния курс на лечение.


Допълнителни резултати:

В рамките на 2 седмици се възстановява 80% от чревната флора в групата пациенти, приемали пробиотика.

Плацебо: В рамките на 3 месеца не се отчита възстановяване на чревната флора.


Антибиотик-асоциирана диария

 • Начало: 2007 год. - между 25 % и 50% от пациентите страдат от AAД;
 • 2008 год. - от първия ден на антибиотичната терапия и минимум 1 седмица след приключването й се прилага мултищамов пробиотичен продукт 2 x 1 саше (= 2 x 5 billion CFU) / дневно.


Пациенти:

 • Всички 199 пациента, измежду които 104 жени и 95 мъже на средна възраст 68 години (от 20 до 98 години), са на антибиотична терапия от 11/ 2008 год. до 5/ 2009 год.;
 • Приемат антибиотици 9,05 дни, а Омни Биотик 10 ААД - 10,08 дни;
 • Страдат от следните инфекции: ентерити, колити, дивертикулити, холецистити, перитонит, пневмония, панкреатит, флегмонозен апендицит, бронхит, холангит, чернодробен абсцес, еризипел, диабетна гангрена, хеликобактер асоцииран гастрит, инфекции на отделителната система, инфектирана ulcera cruris и др.;
 • Приемат следните антибиотици: Amoxicillin, Clarithromycin, Metronidazol (Anaerobex), Cefuroxim, Tazobactam (Tazonam), Vancomycin, Rifaximin (Colidimin), Ampicillin (Unasyn), Amoxicillin+Clavulansaure (Augmentin), Fosfomycin, Ciprofloxacin (Ciproxin) Moxifloxacin-Hydrochlorid (Avelox), Ceftriaxon, Linezolid (Zyvoxid), Cefuroxim-Axetil (Zinnat), Gentamycin, Erythromycin, Norfloxacin, Meropenem (Optinem), Penicillin, Refobacin и Trimethoprim Sulfamethoxazol.


Резултат:

 • По време на 6 месечното наблюдение (6 месечния курс на лечение с Omnibiotic) само при 1 пациент от 199 се е появила диария - това съответства на честота от 0,5%;
 • 2 пациента не са приемали пробиотик въпреки, че са били на антибиотично лечение и 2-мата са развили диария, като при единия се е изявила с тежка КДАД.


За предпазване от антибиотик-асоциирана диария:

 • Начало - в първия ден на антибиотичната терапия;
 • Необходимо е да има 3 часа разлика между приема на пробиотика и антибиотика и да се приемат по 2 сашета дневно:

            -сутрин: антибиотик;

            -преди обяд: Омни Биотик 10 ААД;

            -вечер: антибиотик;

            -преди сън: Омни Биотик 10 ААД.


Пробиотици срещу рецидивиращи инфекции след антибиотична терапия:

 • След прием на антибиотици се приема по 1 саше дневно в продължение на 14 дни;
 • Без Омни Биотик 10 ААД възстановяването на чревната флора продължава 3-6 месеца!

Възстановяване на чревната флора:

 • За възстановяване на чревната флора след прием на антибиотици е необходимо да се прилага Омни Биотик 10 ААД поне 1 седмица повече;
 • Онкологично болни - Омни Биотик 10 ААД може да се използва по време на химиотерапия за намаляване на гаденето и диарията, както и повлияване на вече изявила се диария.


Антибиотик-асоциирани инфекции:

 • Нарушения на микрофлората, причинени от антибиотик - диария (2 вида):

            -неспецифична AAД (предимно лека форма);   

            -Clostridium difficile асоциирана диария (КДАД).

Средно 20% от случаите на AAД са причинени от Clostridium difficile.


Clostridium difficile асоциирана диария:

 • Появява се винаги след антибиотична терапия - настъпва свръхрастеж на C. difficile в колона, което води до C. асоциирана диария (КДАД);
 • Продукция на 2 токсина:

            -токсин A; ентеротоксин;

            -токсин B; цитотоксин;

 • Тежест - лека диария до тежък псевдомембранозен колит;
 • КДАД е най-честата вътреболнична инфекция (15-35%) поради все по-честата употреба на антибиотици и напредналата възраст на пациентите (рискът при по-възрастни хора е по-висок).


КДАД - лечение:

 • КДАД се лекува с антибиотици (Metronidazole или Vancomycin);
 • Рецидивираща инфекция се отчита при 15–30% oт пациентите и пристъпите могат да се повтарят в продължение на много години, като засягат качеството на живот;
 • Лечението е скъпо струващо;
 • Употребата на пробиотици по време на антибиотичното лечение намалява развитието на КДАД с 64%.

Приложението на мултищамовия пробиотик Омни Биотик 10 ААД е ефективна и безопасна терапия срещу (тежки) Clostridium difficile - инфекции (КДИ) и рецидивиращи КДИ.


1. Безопасност

 • Признати като безопасни от FDA.

С NIZO* Статус в Европа.

*компания за проучване качеството на храните, пробиотиците и протеините; основана през 1948 год.


2. Стабилност

Продуктите Омни Биотик са стабилни и със срок на годност 2 години при стайна температура.

Количеството живи бактерии е описано върху опаковката и се запазва стабилно до изтичане срока на годност.


3. Активност

Бактериалният щам е активен до 24 часа от разтварянето, с което се стимулира неговия растеж и развитие.

Ако се приеме по-късно, остава в червата, но вече не е напълно активен и не може да действа пълноценно.


Опаковка: 10 сашета х 5 g.

Производител: INSTITUT ALLERGOSAN, Германия.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър

Доставка


Онлайн аптека „Прополис“ предоставя на своите клиенти възможност за избор на куриерска услуга от два куриера Спиди и Еконт.

Съответно може да се избере един от следните начини за доставка на поръчаните стоки:

 • До адрес, посочен от клиента.
 • До офис на избрана куриерска фирма или автомат.


Срок на доставка:


Доставките се изпълняват както следва:

 • Поръчки направени до 15:00 ч. в работни дни се изпълняват и доставят в рамките на следващия работен ден.
 • Поръчки направени след 15:00ч. в работни дни изпълняват и доставят в рамките на до 2 работни дни.
 • Поръчки направени в неработни дни се изпълняват в рамките на първия работен ден и се доставят в рамките на 1 до 2 работни дни.

 

Забележка:


 1. За пратки до  малки населени места се спазва съответният график за разнос на избрания куриер.
 2. Срокът за доставка може да бъде удължен в случаите на:

         временна липса на продукт,

         обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка,

         лоши метеорологични условия,

         технически проблеми,

         други фактори.


Във всеки един случаи, ние ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.Горещо препоръчваме да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която изпращаме по имейл.

 

 

При възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: aptekapropolis1@gmail.com

Телефон: +359 889 147 240

35.99лв.
без ДДС: 35.99лв.
 • Наличност: 1000
 • Model: ОМНИ БИОТИК 10 сашета 5гр х10
 • Weight: 0.15kg
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки'.