Menu
Your Cart

Тебокан 80 mg х 60 таблетки

Тебокан 80 mg х 60 таблетки
Тебокан 80 mg х 60 таблетки
Безплатната доставка за поръчки над 50лв.

1. Какво представлява Тебокан 80 mg и за какво се използва

Растителен лекарствен продукт, усилващ познавателната способност и циркулацията.

Антидеменциално средство. Периферен вазодилататор.


Терапевтични показания

За симптоматично лечение на:


Леки до средни форми на деменция (съдова, дегенеративна и смесена) в обща терапевтична схема;

Заболявания със стесняване на периферните артериални съдове II стадий според Fontaine (интермитиращо накуцване) в рамките на физикално-терапевтичните мероприятия, особено при раздвижване;

Световъртеж и шум в ушите от съдов и/или свързан с възрастта произход.

Честата поява на световъртеж и шум в ушите винаги трябва да бъдат изяснявани от лекар. В случай на внезапно намаляване или загуба на слуха трябва незабавно да се консултирате с лекар.

Индивидуалните резултати от лечението не могат да бъдат предвидени.

Преди започване на лечението с този продукт трябва да се изясни дали болестните симптоми не се базират на някакво скрито заболяване, изискващо специфично лечение.


2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Тебокан 80 mg

Не приемайте Тебокан 80 mg:


ако сте алергични към гинко билоба или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

по време на бременност.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Тебокан 80 mg:


При повишена склонност към кръвоизливи (хеморагична диатеза) или при едновременно приемане на лекарства, потискащи коагулацията, Тебокан 80 mg трябва да се употребява само след консултация с лекар;

Има единични съобщения за възможността препарати, съдържащи Гинко, да засилват склонността към кръвоизливи. Приемането на този продукт трябва да бъде спряно преди хирургически интервенции. Моля, уведомете Вашия лекар навреме, че употребявате Тебокан 80 mg, за да може да прецени как да процедира;

Ако страдате от епилепсия, моля, консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете лечение с Тебокан 80 mg.

Деца и юноши

Тъй като няма достатъчно проучвания, касаещи приложението на този продукт при деца, той не трябва да се прилага при деца и юноши под 18 години.


Други лекарства и Тебокан 80 mg

При едновременно приемане на Тебокан 80 mg с лекарствени продукти, потискащи съсирването на кръвта (като фенпрокумон, варфарин, клопидогрел, ацетилсалицилова киселина и други нестероидни противоревматични продукти) не бива да се изключва възможността от засилване действието им.

Както за всички лекарствени продукти не може да се изключи, че Тебокан 80 mg действа върху метаболизма на различни други лекарства, което може да повлияе върху силата и/или продължителността им на действие. Няма достатъчно проучвания върху тези ефекти. Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива без лекарско предписание.


Тебокан 80 mg с храна, напитки и алкохол

Няма специални предупреждения.


Бременност и кърмене

Тъй като единични съобщения сочат възможността гинко-препаратите да повишават склонността към кръвоизливи, Тебокан 80 mg не трябва да се приема по време на бременност. Поради липса на достатъчно изследвания този продукт не трябва да се използва по време на бременност и кърмене. Не е известно дали съставките на екстракта се екскретират чрез кърмата.


Шофиране и работа с машини

Неприложимо.


Тебокан 80 mg съдържа лактоза монохидрат.

Моля, консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете Тебокан 80 mg, ако Ви е известно, че страдате от непоносимост към някои захари.


3. Как да приемате Тебокан 80 mg

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Препоръчителната доза е:


За симптоматично лечение на деменция, дължаща се на органичен мозъчен синдром: Възрастни над 18 години приемат 1 филмирана таблетка 2-3 пъти дневно (отговаряща на 80 mg екстракт от Гинко 2-3 пъти дневно);

За увеличаване на разстоянието, изминавано без болка, при запушване на периферните артериални съдове: Възрастни над 18 години приемат 1 филмирана таблетка 2 пъти дневно (отговаряща на 80 mg екстракт от Гинко 2 пъти дневно);

В случай на световъртеж и шум в ушите: Възрастни над 18 години приемат 1 филмирана таблетка 2 пъти дневно (отговаряща на 80 mg екстракт от Гинко 2 пъти дневно).

Филмираните таблетки трябва да се приемат сутрин, обед и вечер (3 пъти дневно) или сутрин и вечер (2 пъти дневно).

Не приемайте таблетките Тебокан 80 mg в легнало положение. Филмираните таблетки трябва да се приемат несдъвкани с малко течност (за предпочитане с чаша вода). Приемът не зависи от храненето.

Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако имате впечатление, че действието на този продукт е прекалено силно или прекалено слабо.


Употреба при деца и юноши

Тебокан 80 mg не се препоръчва при деца и юноши под 18 години.


Продължителност на лечението с Тебокан 80 mg

За симптоматично лечение на деменция, дължаща се на органичен мозъчен синдром:


Продължителността на лечение трябва да трае най-малко 8 седмици. Ако болестните симптоми не се подобрят или даже се влошат след 3 месеца, трябва да се провери дали по-нататъшно лечение е оправдано.

В случай на запушване на периферните артериални съдове:


За увеличаване на разстоянието, изминавано без болка, се изисква минимална продължителност на лечение поне 6 седмици.

В случай на световъртеж:


Приложение за период по-дълъг от 6 до 8 седмици не е изгодно като лечение.

При шум в ушите:


Като помощно средство за лечение трябва да се приема най-малко 12 седмици. Ако не се наблюдава подобрение след 6 месеца, не може да се очаква по-нататъшно подобрение при по-дълъг период на лечение.

Ако сте приели повече от необходимата доза Тебокан 80 mg

Не е съобщавано за случаи на предозиране.

Ако сте приели по-голямо количество Тебокан 80 mg, нежеланите реакции, описани в т.4 „Възможни нежелани реакции", могат да се засилят. Моля, уведомете Вашия лекар. Той / тя ще прецени дали е необходимо да се вземат някакви мерки.


Ако сте пропуснали да приемете Тебокан 80 mg

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза, но продължете лечението както Ви е предписано.


Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


Следващата таблица обхваща всички реакции, които могат да настъпят по време на лечение със сух екстракт от листа на Гинко билоба, включително и тези при по-високи дози и при продължителна употреба.


Оценката на страничните реакции се базира на следващата информация за честота:


Много чести: повече от 1 на 10 пациенти;

Чести: по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 пациенти;

Нечести: по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 пациенти;

Редки: по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10 000 пациенти;

Много редки: по-малко от 1 на 10 000 пациенти, в това число и единични случаи.

Няма потвърдени данни за честотата на нежеланите реакции, наблюдавани по време на лечение с продукти, съдържащи Гинко билоба, тъй като те са ставали известни чрез единични съобщения от пациенти, лекари и фармацевти. Според тези съобщения могат да настъпят следните нежелани реакции при терапия с Тебокан 80 mg:


Кръвоизливи от отделни органи могат да се наблюдават особено в случай на едновременна употреба на противосъсирващи препарати като фенпрокумон, ацетилсалицилова киселина или други нестероидни противоревматични средства.

Тежки реакции на свръхчувствителност (алергичен шок) са възможни при алергични пациенти, а също и алергични кожни реакции (зачервяване, оток, сърбеж).

Ако настъпят някои от гореспоменатите реакции, моля не приемайте повече Тебокан 80 mg и незабавно се консултирайте с Вашия лекар, който ще прецени какви мерки е необходимо да се вземат.


Освен това могат да се наблюдават леки стомашно-чревни смущения, главоболие, замайване или засилване на съществуващия световъртеж.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в:


Изпълнителната агенция по лекарствата,

ул. "Дамян Груев“ № 8,

1303 София,

тел. +35928903417,

уебсайт: www.bda.bg.


Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


5. Как да съхранявате Тебокан 80 mg

Да се съхранява при температура под 25°С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Тебокан 80 mg

Активно вещество: 80 mg Сух стандартизиран екстракт от листа Гинко билоба (Ginkgo biloba L.) (35-67:1) (EGb 761). Екстрахиращ агент: ацетон 60% (m/m);

Другите съставки (помощни вещества) са: кроскармелоза натриум, колоиден силициев диоксид, хипромелоза, лактоза монохидрат, макрогол 1500, магнезиев стеарат (Ph. Eur.), царевично нишесте, микрокристална целулоза, диметикон - колоиден силициев диоксид - α-октадецил-ω-хидроксиполи (оксиетилен) - 5 - сорбинова киселина - вода (антиразпенваща емулсия SE 2 сухо вещество), талк; оцветители: титанов диоксид Е171, железен оксид Е 172.


Как изглежда Тебокан 80 mg и какво съдържа опаковката

Тебокан 80 mg е червена, кръгла таблетка.

Съществува в оригинални опаковки по 30, 60 и 120 филмирани таблетки.

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба и производител:

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Германия.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър

Доставка


Онлайн аптека „Прополис“ предоставя на своите клиенти възможност за избор на куриерска услуга от два куриера Спиди и Еконт.

Съответно може да се избере един от следните начини за доставка на поръчаните стоки:

 • До адрес, посочен от клиента.
 • До офис на избрана куриерска фирма или автомат.


Срок на доставка:


Доставките се изпълняват както следва:

 • Поръчки направени до 15:00 ч. в работни дни се изпълняват и доставят в рамките на следващия работен ден.
 • Поръчки направени след 15:00ч. в работни дни изпълняват и доставят в рамките на до 2 работни дни.
 • Поръчки направени в неработни дни се изпълняват в рамките на първия работен ден и се доставят в рамките на 1 до 2 работни дни.

 

Забележка:


 1. За пратки до  малки населени места се спазва съответният график за разнос на избрания куриер.
 2. Срокът за доставка може да бъде удължен в случаите на:

         временна липса на продукт,

         обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка,

         лоши метеорологични условия,

         технически проблеми,

         други фактори.


Във всеки един случаи, ние ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.Горещо препоръчваме да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която изпращаме по имейл.

 

 

При възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: aptekapropolis1@gmail.com

Телефон: +359 889 147 240

43.79лв.
без ДДС: 43.79лв.
 • Наличност: 10000
 • Model: Тебокан 80 mg х 60 таблетки
 • Weight: 0.15kg
 • SKU: 26236
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки'.