Menu
Your Cart

Зинат 500 mg х 10 таблетки

Зинат 500 mg х 10 таблетки
Изчерпан
Зинат 500 mg х 10 таблетки
Безплатната доставка за поръчки над 50лв.

ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

ЗИНАТ таблетки 500мг х10


Зинат 500 mg филмирани таблетки

Zinnat 500 mg film-coated tablets

Зинат 250 mg филмирани таблетки

Zinnat 250 mg film-coated tablets

Цефуроксим аксетил (Cefuroxime axetil)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.


Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Зинат и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Зинат

3. Как да приемате Зинат

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате Зинат

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


1. Какво представлява Зинат и за какво се използва

Зинат е антибиотик, който се използва при възрастни и деца. Той действа като унищожава бактериите, които причиняват инфекции. Принадлежи към група лекарства, наречени цефалоспорини.

Зинат се използва за лечение на инфекции на:

• гърлото

• синусите

• средното ухо

• белите дробове или гърдите

• пикочните пътища

• кожата и меките тъкани.

Зинат може да се използва и за:

• лечение на Лаймска болест (инфекция, която се разпространява от паразити, наречени кърлежи

Вашият лекар може да изследва вида на бактериите, които причиняват Вашата инфекция и да следи по време на лечението Ви дали бактериите са чувствителни към Зинат.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Зинат

Не приемайте Зинат:

• ако сте алергични към цефуроксим аксетил или към някой цефалоспоринов антибиотик, или към някоя от останалите съставки на Зинат (изброени в точка 6).

• ако някога сте имали тежка алергична реакция (реакция на свръхчувствителност) към някой друг тип бета-лактамен антибиотик (пеницилини, монобактами и карбапенеми). Ако смятате, че това се отнася до Вас, не приемайте Зинат, преди да сте се консултирали с Вашия лекар.


Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Зинат.


Деца

Зинат не се препоръчва при деца на възраст под 3 месеца, тъй като безопасността и ефикасността му в тази възрастова група не са известни.

Трябва да следите за някои симптоми като алергични реакции, гъбични инфекции (като кандида) и тежка диария (псевдомембранозен колит), докато приемате Зинат. Това ще намали риска от възможни проблеми. Вижте „Състояния, за които трябва да следите" в точка 4.


Ако трябва да Ви се прави изследване на кръвта

Зинат може да повлияе на резултатите от изследване на нивото на кръвната захар или на резултатите от едно изследване на кръвта, наречено тест на Кумбс. Ако е необходимо изследване на кръвта Ви:

Уведомете лицето, вземащо пробата, че приемате Зинат.


Други лекарства и Зинат

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Лекарства, които се използват за намаляване на киселините в стомаха (напр. антиациди, които се използват за лечение на стомашни киселини), могат да повлияят действието на Зинат.

Пробенецид

Перорални антикоагуланти

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате такива лекарства.

Противозачатъчни хапчета

Зинат може да намали ефикасността на противозачатъчните хапчета. Ако приемате противозачатъчни, докато сте на лечение със Зинат, трябва също да използвате и бариерен метод на контрацепция (като презервативи). Обърнете се към Вашия лекар за съвет.


Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Зинат може да причини замаяност и да има други нежелани реакции, които да понижат вниманието Ви.

- Не шофирайте и не работете с машини, ако не се чувствате добре.


3. Как да приемате Зинат

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Приемайте Зинат след хранене. Това ще направи лечението по-ефективно. Поглъщайте таблетките Зинат цели с малко вода.

Таблетките не трябва да се дъвчат, чупят или разделят, тъй като това може да намали ефективността на лечението.


Препоръчителна доза

 • Възрастни

Препоръчителната доза на Зинат е 250 mg до 500 mg два пъти дневно, в зависимост от тежестта и типа на инфекцията.

 • Деца

Препоръчителната доза на Зинат е от 10 mg/kg (максимална доза 125 mg) два пъти дневно до 15 mg/kg (максимална доза 250 mg) два пъти дневно, в зависимост от:

• тежестта и типа на инфекцията.


Зинат не се препоръчва за деца на възраст под 3 месеца, тъй като безопасността и ефективността не са известни за тази възрастова група.

В зависимост от заболяването или от Вашия отговор, или от отговора на детето Ви към лечението, началната доза може да се промени или да е необходим повече от един курс на лечение.

 • Пациенти с бъбречни проблеми

Ако имате бъбречен проблем, Вашият лекар може да промени дозата Ви. Говорете с Вашия лекар, ако това се отнася до Вас.

Ако сте приели повече от необходимата доза Зинат

Ако приемете повече от необходимата доза Зинат, може да имате неврологични нарушения и по-специално вероятността да получите гърч е по-голяма.

Не отлагайте. Незабавно се свържете с Вашия лекар или с най-близкото спешноотделение. Ако е възможно, покажете им опаковката на Зинат.

Ако сте пропуснали да приемете Зинат

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Приемете следващата доза по обичайното време.

Ако спрете приема на Зинат

Не спирайте приема на Зинат, без да сте се посъветвали с Вашия лекар.

Важно е да завършите целия курс на лечение със Зинат. Не спирайте приема на лекарството, дори и да се чувствате по-добре, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва да го направите. Ако не завършите целия курс на лечение, инфекцията може да се появи отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Състояния, за които трябва да следите

Малък брой хора, които приемат Зинат, получават алергична реакция или потенциално сериозна кожна реакция. Симптомите на тези реакции включват:

• тежка алергична реакция* Признаците й включват надигнат и сърбящ обрив, подуване, понякога на лицето или устата, което може да причини затруднено дишане.

• кожен обрив, който може да има мехурчета и да изглежда като малки мишени (тъмно петно в центъра, заобиколено от по-светла област с тъмен пръстен около нея).

• широкоразпространен обрив с мехури и лющене на кожата (това може да са признаци на синдром на Стивънс-Джонсън или на токсична епидермална некролиза).


Други състояния, за които трябва да следите, докато приемате Зинат, включват:

• гъбични инфекции. Лекарства като Зинат могат да причинят свръхрастеж на дрожди (кандида) в организма, което може да доведе до гъбични инфекции (като млечница). Тази нежелана реакция е по-вероятна, ако приемате Зинат за продължителен период от време.

• тежка диария {псевдомембранозен колит). Лекарства като Зинат могат да причинят възпаление на дебелото черво, водещо до тежка диария, обикновено с кръв и слуз, болка в стомаха, повишена температура.

• реакция на Яриш-Херксхаймер. Някои пациенти може да развият висока температура (треска), втрисане, главоболие, мускулни болки и кожен обрив, докато са на лечение със Зинат за Лаймска болест. Това е известно като реакция на Яриш-Херксхаймер.

Симптомите обикновено продължават няколко часа или най-много един ден. Незабавно се свържете с лекар или медицинска сестра, ако получите някой от тези симптоми.

Чести нежелани реакции

Могат да засегнат до 1 на 10 човека:

• гъбични инфекции (като кандида)

• главоболие

• замаяност

• диария

• гадене

• болка в стомаха.

Чести нежелани реакции, които могат да се проявят чрез кръвните изследвания:

• повишаване на тип бели кръвни клетки (еозинофилия)

• повишаване на чернодробните ензими.


Нечести нежелани реакции

Могат да засегнат до 1 на 100 човека:

• повръщане

• кожни обриви.


Нечести нежелани реакции, които могат да се проявят чрез кръвните изследвания:

• понижаване на броя на тромбоцитите (клетки, които помагат за съсирването на кръвта)

• понижаване на броя на белите кръвни клетки

• положителен тест на Кумбс.


Други нежелани реакции

Други нежелани реакции са наблюдавани при много малък брой хора, но точната им честота е неизвестна:

• тежка диария {псевдомембранозен колит)

• алергични реакции

• кожни реакции (включително тежки)

• висока температура {треска)

• пожълтяване на бялото на очите или на кожата

• възпаление на черния дроб {хепатит).

Нежелани реакции, които могат да се проявят чрез кръвните изследвания:

• много бързо разрушаване на червените кръвни клетки {хемолитична анемия).


Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев" № 8

1303 София

тел.:+359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg


5. Как да съхранявате Зинат

Да се съхранява под 30°С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след „Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

He изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Зинат

 • Активното вещество е цефуроксим под формата на цефуроксим аксетил. Всяка таблетка съдържа 250 mg или 500 mg цефуроксим.
 • Другите съставки са: микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, натриев лаурилсулфат, хидрогенирано растително масло, колоиден силициев диоксид, пропиленгликол, хипромелоза, метилпарахидроксибензоат, пропилпарахидроксибензоат и опаспрей бяло.

Как изглежда Зинат и какво съдържа опаковката

Зинат 250 mg таблетки са бели до почти бели на цвят с означение "GXES7" от едната страна. Зинат 500 mg таблетки са бели до почти бели на цвят с означение "GXEG2" от едната страна. Таблетките се предлагат в блистерни опаковки, съдържащи 10 филмирани таблетки.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

ГлаксоСмитКлайн ЕООД, бул. Цариградско шосе № 115 Г, София 1784, България

Производител:

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations),

Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, ВеликобританияНапишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър
Тест за сигурност

Доставка


Онлайн аптека „Прополис“ предоставя на своите клиенти възможност за избор на куриерска услуга от два куриера Спиди и Еконт.

Съответно може да се избере един от следните начини за доставка на поръчаните стоки:

 • До адрес, посочен от клиента.
 • До офис на избрана куриерска фирма или автомат.


Срок на доставка:


Доставките се изпълняват както следва:

 • Поръчки, направени в работни дни, се обработват и доставят в рамките на 1-2 работни дни.
 • Поръчки, направени в почивни или празнични дни, се обработват в рамките на първия работен ден и се доставят до 1-2 работни дни. 

 

Забележка:


 1. За пратки до  малки населени места се спазва съответният график за разнос на избрания куриер.
 2. Срокът за доставка може да бъде удължен в случаите на:

         временна липса на продукт,

         обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка,

         лоши метеорологични условия,

         технически проблеми,

         други фактори.


Във всеки един случаи, ние ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.Горещо препоръчваме да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която изпращаме по имейл.

 

 

При възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: aptekapropolis1@gmail.com

Телефон: +359 889 147 240

12.29лв.
без ДДС: 12.29лв.
 • Наличност: Изчерпан
 • Model: Zinnat 500 mg х 10 film-coated tablets
 • Weight: 0.15kg
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки'.